Fujitsu Fórum představilo flexibilní a na cloudu založené IT

Mnichov, 10. listopadu 2011 – Ve dnech 9. – 10. listopadu v rámci akce Fujitsu Fórum, které probíhá každý rok v Mnichově a je největší akcí pro zákazníky a partnery Fujitsu v Evropě, byly představeny vize, klíčové produkty a služby Fujitsu, které umožní firmám vytvořit flexibilní IT infrastrukturu potřebnou pro rozvoj jejich podnikání. Fujitsu tak svým zákazníkům pomáhá bez problémů přejít z „on premise“ IT řešení na cloudovou infrastrukturu. (TZ)

V rámci Fóra byly prezentovány kompletní řešení a expertízy vedoucí k přetváření IT infrastruktury. Mezi novinkami představenými na Fujitsu Fóru byly cloudové aplikace nebo průlomová analýza dat, který umožňuje využití velkých objemů dat v reálném čase.

Zvláštní pozornost byla věnována řešením vyvinutým pro potřeby malých a středních podniků, které jim pomáhají rozvíjet podnikání díky flexibilním IT systémům a snížení nákladů na vlastnictví IT infrastruktury a také rizik spojených s investicemi do nových technologií.

Mezi novinky představené na Fujitsu Fóru v Mnichově patří:

  • Fujitsu Business Solutions Store – poskytující firmám všech velikostí jednotnou platformu pro cloudové business aplikace a procesy. Řešení, které nabízí Fujitsu se svými partnery, zahrnuje Fujitsu CRM Cloud Services. Fujitsu Business Solutions Store vytváří prostor pro partnery, kteří nabízejí zákazníkům svůj software jako službu. Díky jednoduchému rozhraní jsou cloudové aplikace a Business Solutions Store zákazníkovi k dispozici jen v několika málo dnech.
  • Jedno ze světově prvních „multi-node“ prostředí pro provoz SAP HANA ™ – platformě certifikované společností SAP AG, která umožňuje podnikům analyzovat obrovské množství dat, vysledovat nové trendy a bez prodlení reagovat měnící se podmínky na trhu. Toho je dosaženo schopností analyzovat obrovské množství podnikových dat v reálném čase, při zajištění integrity dat díky vysoce dostupné a škálovatelné platformě.
  • Bloky dynamické infrastruktury (DI Blocks) poskytují firmám modulární řešení, které by mělo vést ke konsolidaci a restrukturalizace jejich datových center. Firmy tak získávají konkurenční výhodu, protože díky DI blokům je jejich IT vždy připraveno reagovat na měnící se požadavky na trhu anebo na vytvoření privátní cloudové infrastruktury.
  • FlexFrame kompaktní pro řešení pro SAP umožňuje středně velkým organizacím zvýšit výkonnost a zaručuje vysokou dostupnost jejich aplikací v SAP ®. Jedná se o novou základní verzi plně virtualizované infrastruktury, kterou již používá více než 250 velkých podniků pro optimalizaci celého SAP prostředí – včetně serverů, virtuálních počítačů, úložišť a sítí a ke snížení celkových nákladů na vlastnictví.
  • Technologické demo prvního androidového slate PC Fujitsu, které je ideální pro využívání VDI (Virtual Desktop Infrastructure) aplikací. To rozšiřuje využití podnikových dat mimo firmu díky zajištění bezpečného přístupu k osobnímu virtuálnímu účtu, kde běží podnikové aplikace, zatímco všechna citlivá data zůstávají v bezpečí za podnikovými firewally. Podniková data jsou navíc chráněna i díky vodotěsnosti nového Slate PC.

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika

Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. V České republice nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na webu cz.fujitsu.com.

O společnosti Fujitsu Limited

Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je třetím největším poskytovatelem ICT řešení na světě. Jeho tým tvoří 173 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníkům ve 100 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Fujitsu patří k světovým lídrům v oblasti inovací a vlastní více než 34 tisíc patentů. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2011, dosáhly výše 54,6 miliard amerických dolarů. Více informací je k dispozici na webu www.fujitsu.com.