Státy v USA a dodavatelé softwaru se dohodly na standardních specifikacích pro výměnu zdravotnických dat

Praha, Česká republika, 19. prosince 2011 – Sedm států USA se spojilo s osmi dodavateli softwaru a vytvořili pracovní skupinu (EHR/HIE Interoperability Workgroup), jejímž úkolem je odstranit překážky při sdílení elektronických zdravotních záznamů (electronic health record, EHR). Výsledkem jsou technické specifikace, které standardizují propojení mezi poskytovateli zdravotní péče, systémy pro výměnu zdravotnických informací (health information exchange, HIE) a ostatními partnery, kteří sdílejí zdravotnická data. Specifikace a detailnější informace o projektu jsou k dispozici na www.interopwg.org. (TZ)

Pracovní skupina byla původně iniciována neziskovou organizací New York eHealth Collaborative (NYeC) podporující využívání informačních technologií ve zdravotnictví ve státě New York. Členy skupiny jsou partneři NYeC na federální úrovni v sedmi amerických státech – Kalifornii, Coloradu, Marylandu, Massachusetts, New Jersey, New Yorku a Oregonu, což představuje přibližně 30 % populace Spojených států. Za dodavatele softwaru pro EHR je členy pracovní skupiny osm společností: Allscripts, eClinicalWorks, e-MDs, Greenway Medical Technologies, McKesson Physician Practice Solutions, NextGen Healthcare, Sage Healthcare Division a Siemens Healthcare. Se skupinou navíc spolupracují tři dodavatelé služeb HIE: Axolotl, InterSystems a Medicity.

Cílem pracovní skupiny EHR/HIE Interoperability Workgroup je stanovit soubor standardizovaných, snadno použitelných připojení a podpořit tak používání elektronických zdravotních záznamů a výměnu zdravotnických dat. Detailní specifikace skupiny EHR/HIE Interoperability Workgroup mají odstranit problémy, jako jsou rozdíly v technických specifikacích, prodlevy vznikající při vývoji rozhraní a vysoké náklady, které znesnadňují připojování elektronických zdravotních záznamů k systémům pro výměnu zdravotnických informací. Skupina při své činnosti využila standardy pro interoperabilitu, které vydala Kancelář národního koordinátora (Office of the National Coordinator, ONC), existující standardy HL7, integrační profily IHE organizace Integrating the Health Enterprise i implementace systémů pro výměnu zdravotnických informací. Implementační specifikace zohledňují též federální pravidla (Beacon community guidelines) pro předávání informací Kanceláři národního koordinátora (ONC).

První soubor specifikací se soustřeďuje na dva případy užití (use cases) a na specifikaci podrobných dat a metadat pro formát vyhovující specifikaci Continuity of Care Document (CCD). První případ užití, Statewide Send and Receive Patient Record Exchange, popisuje, jak mohou být šifrované zdravotnické informace přenášeny pomocí internetu. Druhý případ užití, Statewide Patient Data Inquiry Service Use Case, popisuje, jakým způsobem se lékaři mohou dotazovat systému pro výměnu zdravotnických informací na relevantní data u konkrétního pacienta.

„Toto je klíčový moment,“ komentuje vývoj situace David Whitlinger, výkonný ředitel NYeC. „Akci jsme původně odstartovali jako projekt státu New York, ale brzy jsme zjistili, že se stejnými problémy v oblasti interoperability se potýká i mnoho dalších států. A také mnoho dodavatelů zdravotnického softwaru hledalo jasné dispozice, které by mohli uplatnit při vývoji svých produktů. Nyní s potěšením sledujeme, že trh významně upřednostňuje produkty, které dodržují naše specifikace.“