Informace k průběhu akceptace prováděcího projektu Národní digitální knihovny.

Dne 10. ledna 2012 proběhne jednání pracovní skupiny, kde bude uzavřeno připomínkové řízení k prováděcímu projektu Národní digitální knihovny. Oficiální vyjádření NKP bude k dispozici po tomto datu. (TZ)

Prováděcí projekt je dokument, který slouží k definování konkrétní a závazné podoby naplňování služeb, ke kterým se generální dodavatel projektu (společnost Logica Czech Republic, s.r.o.) zavázal podepsáním smlouvy s Národní knihovnou ČR. Je to také prostředek sloužící ke sladění požadavků objednatele (Národní knihovny ČR) s návrhem realizace projektu dodavatele, který vychází ze zadání výběrového řízení na digitalizaci národní knihovny.

V současné době probíhá připomínkové řízení k prováděcímu projektu, který svým rozsahem téměř tisíc stran je nejkomplexnějším zadáním, které Národní knihovna ČR ve své novodobé historii realizovala. Do připomínkového řízení se zapojili  členové ze sedmi odborných pracovních skupin, kteří poskytli zatím 545 připomínek z následujících oblastí: Long Term Preservation, Systémová bezpečnostní politika, Transformační modul, Procesní model, Modul zpřístupnění a SW pro postprocessing a tvorbu metadat.

Z těchto připomínek jsou v současnosti pouze čtyři ve fázi řešení a vztahují se, ve většině případů, k procesnímu modelu realizace.

Podrobnosti k vyhodnocení připomínek a navrženým vypořádáním budou oznámeny po zasedání pracovní skupiny k projektu Národní digitální knihovny dne 10. ledna 2012. Na zasedaní budou vyhodnocena navržená řešení a v případě vypořádání všech připomínek pracovního týmu bude v souladu se zněním dopisu  ministryně kultury ČR Aleny Hanákové prováděcí projekt schválen.

Projekt vytvoření Národní Digitální Knihovny (IOP-NDK)

V současné době je v majetku Národní knihovny ČR více než 6,5 milionů  svazků, Cílem projektu je převést toto národní dědictví do digitální podoby a v maximální možné míře jej zpřístupnit občanům České republiky i pro budoucí generace.

Projekt předpokládá skenování 26 miliónů stran textu, jejich bezpečné uložení v digitálním archivu a zpřístupnění veřejnosti. Tento proces se skládá ze čtyř oblastí, které jsou součástí projektu Národní digitální knihovny:

  • Digitalizace knih a tiskovin v majetku Národní knihovny, včetně procesního modelu realizace dodávek projektu
  • Vybudování datového úložiště, systémů zálohování a dlouhodobé ochrany uložených dat
  • Zajištění fyzické bezpečnosti úložiště a elektronická ochrana uložených dat
  • Vytvoření modulu pro zpřístupnění obsahu archivu prostřednictvím on-line terminálů