Využívání internetových služeb z mobilního telefonu rychle roste

Většina českých internetových uživatelů přistupuje k internetovým službám prostřednictvím stolního počítače nebo notebooku. Druhým nejpopulárnějším zařízením pro přístup k internetu je mobilní telefon, jehož obliba velmi rychle roste. Mobilní telefony jsou nejčastěji využívány k vyhledávání praktických informací (vyhledávání, jízdní řády, předpověď počasí, mapy, aj.) a kontrole pošty. Ostatní zařízení jsou používána velmi sporadicky a navíc jen úzkou skupinou uživatelů. Vyplývá to z páté vlny doplňkového marketingového výzkumu projektu NetMonitor, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Výzkum je zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií. (TZ)

Nejčastější činností na internetu je přístup k emailu, kterou vykonává 91 % uživatelů internetu prostřednictvím počítače a 21 % pomocí mobilního telefonu. Druhou nejčastější činností je získávání praktických informací, jako např. vyhledávání, jízdní řády, počasí, mapy atd., kterou provádí 85 % uživatelů z počítače a 25 % z mobilního telefonu. Následuje zpravodajství se 74 % z počítače a 15 % z mobilního telefonu.

Graf 1: Činnosti prováděné prostřednictvím jednotlivých zařízení (internetová populace 15+), N=3000,

Zdroj dat: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, gemiusAdHoc, listopad 2011

Překvapující je velký nárůst podílů u činností prováděných prostřednictvím mobilního telefonu. Proti minulé vlně průzkumu z jara 2011 se zvýšil podíl činnosti získávání praktických informací pomocí mobilního telefonu o 9 % a přístup k e-mailu o 7 %. Ostatní činnosti prováděné pomocí mobilního telefonu jako zpravodajství, sociální sítě a ostatní internetový obsah vzrostly o 5 %. „Takový nárůst během pouze půl roku potvrzuje trend masivního nástupu mobilního internetu. Po letošních Vánocích, kdy jedním z nečastějších dárků byl právě chytrý mobilní telefon, a vzhledem k stále dostupnějším mobilním internetovým tarifům, lze v příští vlně průzkumu očekávat pokračování růstu ještě ve větší míře“, komentuje výsledky průzkumu analytik SPIR Petr Kolář.

Graf 2: Činnosti prováděné prostřednictvím mobilního telefonu (internetová populace 15+), N=3000,

Zdroj dat: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, gemiusAdHoc, listopad 2011

Mezi internetovými uživateli provádějícími uvedené činnosti prostřednictvím mobilního telefonu převládají muži a věková skupina 25-34 let s výjimkou sociálních sítí, kde převládají naopak ženy a nejsilnější věkovou skupinou jsou uživatelé 15-24 let.

Popis metodiky: Výběrový soubor respondentů představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 3000 respondentů, účastníků projektu NetMonitor, kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 8. – 16. listopadu 2011. V tomto období byl uživatelům zapojených serverů do projektu NetMonitor zobrazován dotazník ve formě pop-under oken. Dotazník byl zobrazen maximálně jedenkrát na jednoho člena pop-up panelu. Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor a byla propojena s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring a poskytuje odhady vývoje internetové inzerce u nás a pořádá marketingovou konferenci IAC.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České republice – elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry), výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu (NetMonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring).