Polovina mobilních internetových uživatelů je online každý den

Nejčastějším zařízením pro přístup k internetu v ČR je počítač nebo notebook, který týdně využívá 70 % obyvatel ČR. Následuje přístup k internetu prostřednictvím mobilního telefonu (14 %) a prostřednictvím tabletů (3 %). Každodenně je online 62 % počítačových internetových uživatelů a 47 % mobilních internetových uživatelů. (TZ)

Uživatelé přistupují k internetu přes počítače a notebooky nejčastěji během dne a večer, u mobilů je to nejčastěji jen během dne. Uživatelé v průměru stráví u mobilního internetu 11 hodin a u „velkého“ internetu 15 hodin týdně. Informace vyplývají z mezinárodního průzkumu Mediascope, realizovaného Sdružením pro internetovou reklamu ve spolupráci s IAB Europe na jaře letošního roku.

Většina Čechů (6,2 mil) přistupuje k internetu prostřednictvím počítače nebo notebooku.

Tablety s přístupem k internetu používá v ČR zatím jen 3 % lidí. Ve srovnání s Evropským průměrem ČR zaostává ve využívání mobilů, tabletů a herních konzolí pro přístup k internetu. V Evropě používá mobilní telefony s přístupem k internetu 21 % lidí a tablety s internetem 8 % lidí. Největší penetrace internetu je mezi mladými lidmi a s přibývajícím věkem postupně klesá z 90 % u věkové skupiny 16-24 let až k 41 % u lidí starších 55 let. Věková struktura uživatelů mobilního internetu je ještě více vychýlená do mladších věkových skupin. Ve věkové skupině 16-34 let je penetrace 29 %, ale u lidí starších 55 let jsou to jen 3 %. Mezi internetovými uživateli je podíl mužů tradičně větší než žen jak u počítačů, tak i u mobilů.

Graf č.1: Týdenní využívanost internetu v ČR a v Evropě

znění otázky: Kterým z následujících způsobů (prostřednictvím počítače/notebooku, prostřednictvím mobilu, prostřednictvím tabletu, prostřednictvím herní konzole) přistupujete k internetu během obvyklého týdne (7 dní)?Zdroj: Mediascope Europe, IAB Europe, SPIR, červen 2012; Základ: Všichni evropští respondenti (n=22,918), všichni čeští respondenti (n=501)

Uživatelé zařízení též deklarovali čas během dne, kdy obvykle využívají internet. Využívání internetu z mobilu je nejčastější během dne. Ve srovnání s počítači/notebooky je využívání mobilního internetu obvyklejší ráno a naopak méně časté večer. V nočních hodinách je využívanost mobilů a počítačů k prohlížení internetu obdobná. Mezi evropskými uživateli je průběh využívání počítačů a mobilů během dne podobný jako v ČR. V Evropě průběh využívání tabletů k přístupu na internet během dne je podobný spíše využívání počítačů než mobilů. Herní konzole jsou nejvíce využívány k přístupu na internet ve večerních hodinách.

Graf č.2: Využívání internetu během dne (mezi uživateli daných zařízení)  

Znění otázky: Kdy během dne obvykle využíváte internet z jednotlivých zařízení?Zdroj: Mediascope Europe, IAB Europe, SPIR, červen 2012; Základ: Všichni evropští internetoví uživatelé počítačů (n=14,953), mobilní internetoví uživatelé (n=4,729), internetoví uživatelé tabletů (n=1,683), internetoví uživatelé herních konzolí (n=1,124), Všichni čeští internetoví uživatelé počítačů (n=351), mobilní internetoví uživatelé (n=70)

Čeští uživatelé uvádějí, že v průměru stráví 14,7 hodin online na počítačích a 11,3 hodin na mobilních zařízeních. V obou případech je to více, než průměrně uvádějí evropští uživatelé (13,3 hodin z počítače, 9,4 hodin z mobilu). „Je to způsobeno zejména aktivnějšími mladšími věkovými skupinami českých uživatelů v kombinaci s větším podílem těchto věkových skupin ve struktuře českých internetových uživatelů ve srovnání se strukturou všech evropských internetových uživatelů“, komentuje výsledky Petr Kolář, analytik SPIR. Většina (62 %) českých internetových uživatelů prostřednictvím počítače nebo notebooku uvádí, že je online každý den, což je téměř stejný podíl (61 %) jako u evropských uživatelů. Z mobilních internetových uživatelů je každý den online 47 % českých uživatelů a 52 % evropských uživatelů. Uživatelé s nejdelším stráveným časem online jsou nejvíce zastoupeni v nejmladších věkových skupinách a jejich podíl s věkem klesá. Tento jev se projevuje jak u internetových uživatelů počítačů, tak i mobilů v ČR stejně jako v Evropě.

Poznámka k metodice: Výzkum je realizován reprezentativním telefonickým a on-line dotazováním ve 28 evropských zemích. V menší míře probíhal od roku 2003, Česká republika se do něj zařadila letos poprvé spolu se 14 dalšími zeměmi převážně ze střední a východní Evropy. Velikost dotazovaného vzorku v ČR byla 500 v CATI a 1000 v on-line části, celkem bylo dotázáno 51.700 lidí starších 16 let napříč Evropou. Výsledky se nemusí shodovat s auditovanými měřeními konzumace médií v ČR. Např. čas strávený online u českých internetových uživatelů vychází ve strukturálním kontinuálním výzkumu SEKV 11,5 hodiny týdně. Ambicí průzkumu Mediascope však není dodávat data srovnatelná s auditovanými měřeními médií, jeho hlavním cílem je přinést informace o cross-mediálním chování a přidanou hodnotou je hlavně mezinárodní srovnání.

Mediascope je celoevropský průzkum mediálního chování s důrazem na on-line aktivity. Jeho cílem je zmapovat měnící se způsoby využívání médií a popsat trendy v internetovém chování. Průzkum koordinuje digitální asociace IAB Europe, v ČR ho realizuje jako člen této organizace Sdružení pro internetovou reklamu.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC, poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je samoregulátorem audiovizuálního obsahu. Nejnovějším projektem SPIR je AdAudit, nástroj na analýzu zásahu on-line reklamních kampaní, který byl spuštěn  v září.