Průzkum HP odhalil dvojnásobné zvýšení počtu kybernetických útoků během tří let

PRAHA, 8. října 2012 – Společnost HP dnes představila výsledky nového průzkumu, z nichž vyplývá, že množství kybernetických útoků i náklady s nimi spojené stoupají již třetím rokem v řadě. (TZ)

Podle třetího vydání výroční studie zaměřené na organizace působící v USA se během uplynulých tří let více než zdvojnásobil počet kybernetických útoků, a současně došlo ke zvýšení souvisejících nákladů o 40 %.(1)

Průzkum „2012 Cost of Cyber Crime Study“ zpracovaný společností Ponemon Institute na objednávku HP odhalil, že průměrné roční náklady v dotazovaných organizacích na území USA dosáhly výše 8,9 milionu dolarů. Jedná se o 6% nárůst ve srovnání s rokem 2011, resp. 32% zvýšení oproti roku 2010. Rok 2012 rovněž přinesl 42% nárůst počtu kybernetických útoků, v jejichž rámci organizace zaznamenaly průměrně 102 úspěšných útoků týdně. V roce 2011 přitom bylo úspěšných 72 útoků, resp. v roce 2010 „jen“ 50 útoků týdně.

„Organizace vynakládají stále více času, prostředků a energie na řešení problémů způsobených kybernetickými útoky. Nejedná se však o dlouhodobě udržitelný stav,“ řekl Michael Callahan, vicepresident HP Worldwide Product and Solution Marketing v divizi podnikových bezpečnostních řešení. „Výrazného snížení nákladů, frekvence a následků těchto útoků lze přitom dosáhnout díky nasazení vhodných pokročilých bezpečnostních řešení.“

Nejnákladnější následky kybernetických útoků má stále na svědomí škodlivý kód, DoS útoky (Denial of Service, česky odmítnutí služby), ukradená nebo zneužitá zařízení a vnitřní útoky. Kombinace všech těchto bezpečnostních rizik představuje 78 % ročních nákladů na řešení kybernetických útoků v rámci jedné organizace. Z dalších výsledků průzkumu dále vyplývá:

  • Nejvyšší externí náklady nadále představují krádeže informací a přerušení provozu. Celých 44 % veškerých externích nákladů měly letos na svědomí krádeže informací – to představuje meziroční nárůst o 4 %. Přerušení provozu nebo snížení produktivity představuje 30 % externích nákladů, což znamená 1% nárůst oproti roku 2011.
  • Nasazení pokročilých bezpečnostních řešení snižuje dopad kybernetických útoků. Organizace, které nasadily řešení pro ochranu informací a sledování jednotlivých událostí (security information and event management, SIEM), zaznamenaly roční úspory ve výši téměř 1,6 milionu dolarů. Tyto organizace rovněž značně snížily náklady spojené s obnovou dat, detekcí a kontrolou bezpečnostních hrozeb ve srovnání s organizacemi, které nevyužívaly žádné řešení typu SIEM.
  • Pokud nedojde k urychlenému vyřešení následků kybernetických útoků, finanční dopady se mohou značně zvýšit. Průměrný čas potřebný k odstranění následků kybernetického řešení dosahuje délky 24 dnů, průzkum ale odhalil i útoky vyžadující až 50 dnů pro obnovu systémů. Průměrné náklady v případě 24denního intervalu činí 591 780 dolarů, což představuje 42% nárůst oproti loňským průměrným nákladům 415 749 dolarů během 18denního intervalu.
  • Obnova a detekce systémů představují nejnákladnější interní aktivity, související s kybernetickými útoky. Podle výsledků průzkumu tvoří tyto aktivity téměř polovinu celkových interních nákladů a spolu s provozními výdaji a náklady na zaměstnance pak naprostou většinu celkových nákladů.

„Cílem našeho srovnávacího průzkumu je kvantifikace ekonomického dopadu kybernetických útoků a sledování vývoje nákladů během delšího časového období,“ řekl Dr. Larry Ponemon, předseda představenstva a zakladatel Ponemon Institute. „Věříme, že důkladnější pochopení všech ekonomických aspektů kybernetických útoků pomůže organizacím při rozhodování o nejvhodnějších investicích a zdrojích potřebných k účinné obraně nebo zmírnění následků kybernetických útoků.“

Letošní třetí „ročník“ studie věnované nákladům způsobených kybernetickými útoky byl vyhodnocen z odpovědí manažerů společností působících na území USA; podobné studie provedeny také v Austrálii, Německu, Japonsku a Velké Británii. HP pořádá několik webinářů, které komentují nejzajímavější výsledky těchto studií, webinář věnovaný výsledkům v USA se bude konat ve středu 7. listopadu 2012. Více informací o připravovaných webinářích je k dispozici na webových stránkách www.hpenterprisesecurity.com/ponemon-cost-of-cyber-crime/.

HP podstatně vylepšuje zabezpečení podnikového IT prostředí prostřednictvím špičkové platformy HP Security Intelligence, která unikátním způsobem využívá pokročilé analýzy hrozeb spolu s výkonnými korelacemi bezpečnostních incidentů a zranitelnosti systémů. Výsledkem této kombinace je komplexní inteligentní řešení zajišťující bezpečný provoz jednotlivých IT operací, aplikací a infrastruktury.

Doplňující informace o řešeních HP Enterprise Security Solutions jsou k dispozici na webu www.hpenterprisesecurity.com/solutions.

O společnosti HP

HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

  1. The Ponemon Institute provedl průzkum zahrnující rozhovory s vedoucími pracovníky, společně se sběrem informací o bezpečnostních incidentech. Tento průzkum obsahuje případové studie 56 velkých organizací na území USA, přičemž řada z nich patří mezi nadnárodní korporace.
Tagged