Tieto a Aditro spolupracují na e-commerce řešeních pro magistráty a krajské úřady

Ostrava – 8. října 2012 – Společnosti Tieto a Aditro uzavřely strategické partnerství pro řešení e-commerce. Cílem spolupráce je získat vedoucí postavení na trhu cloudových řešení e-commerce, určených pro magistráty a krajské úřady. Výhody plynoucí z těchto řešení zahrnují především lepší sledování nákupů a tedy i lepší řízení veřejných rozpočtů. (TZ)

„Ohlédneme-li se zpět, zavedení e-commerce do magistrátů či krajských úřadů bylo poměrně nákladné a náročné na zdroje a přínosy e-commerce se projevovaly pomaleji. Nové služby a zkušenosti společností Tieto a Aditro tento proces velmi usnadňují a umožňují dosáhnout finančních úspor rychleji. Další výhodou je rozšíření možností sledování nákupů prostřednictvím statistik a tudíž i lepší finanční management,“ vysvětluje Magnus Högvall, ředitel služeb společnosti Aditro.

Kombinace odborných znalostí společnosti Tieto v oblasti integrace IT a cloudových služeb a zkušeností společnosti Aditro s finančními podnikovými procesy a informační logistikou zkvalitní služby dodávané zákazníkům z řad magistrátů a krajských úřadů a podstatně zjednoduší jejich každodenní práci. Společnost Tieto bude především zodpovědná za technickou infrastrukturu a služby pro sdílení klíčových podnikových informací i za nástroje a procesy potřebné pro zapojení třetích stran.

Společnost Tieto je hlavním poskytovatelem IT služeb společnosti Aditro od roku 2006. Obě společnosti jsou předními dodavateli služeb nákupních procesů, fakturačních procesů a elektronické fakturace pro švédskou samosprávu.

„Velmi nás těší, že jsme rozšířili naši spolupráci se společností Tieto, a těšíme se na společný rozvoj služeb a řešení, která našim zákazníkům usnadní život,“ dodal Högvall.
„Vstup na nový trh se společností Aditro je pro nás dalším významným krokem.

Uvědomujeme si, že zákazníci požadují efektivnější a jednodušší řešení e-commerce. Společně budeme schopni těmto požadavkům plně vyhovět,“ řekl Lennart Larsson, marketingový ředitel společnosti Tieto.

O společnosti Tieto

Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Naše vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro naše místní i celosvětové zákazníky. Jako důvěryhodný transformační partner jsme blíže našim zákazníkům a rozumíme jejich specifickým potřebám. S téměř 18 000 experty se stáváme přední společnosti nabízející integrace služeb a poskytujeme to nejlepší v oblasti IT. www.tieto.com

O společnosti Aditro

Aditro je předním dodavatelem řešení a služeb pro řízení lidských zdrojů, mezd a financí. Prostřednictvím nových e-commerce řešení pomohou společnosti Tieto a Aditro svým zákazníkům optimalizovat pracovní procesy. Komplexní nabídce služeb společnosti Aditro důvěřují tisíce zákazníků, kteří jsou obsluhováni více než 1 300 profesionály ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku a Estonsku. Během více než půlstoletí své existence si Aditro vybudovalo a upevnilo přední pozici mezi poskytovateli řešení HRM a FRM v severských zemích. Aditro má bohaté know-how a zkušenosti se zjednodušením pracovních procesů, které poskytne firmám větší prostor pro jejich další rozvoj. www.aditro.se.