KTC Data představuje řešení pro přenos popisů pracovních pozic do SAPu

Praha, 09. 10. 2012 – KCT Data, s.r.o., přední česká společnost zabývající se poskytováním širokého portfolia služeb v oblasti podnikových informačních systémů, představuje nový produkt. Jedná se o řešení, které umožňuje stažení „job descriptions“ z Národní soustavy povolání do firemního SAP systému. (TZ)

Každá firma by měla být připravena na organizační změny, přitom velmi málo z nich disponuje potřebnými informacemi o tom, kteří ze zaměstnanců jsou pro firmu klíčoví. Jednou z možností, jak potřebná data získávat, je Národní soustava povolání. Personalisté zde najdou informace o potřebách pracovního trhu včetně podrobných popisů jednotlivých povolání a požadovaných kompetencí, tzv. job descriptions, nicméně tento způsob práce s objemnými informacemi pro ně znamená poměrně velkou administrativní zátěž. Proto společnost KCT Data přichází s efektivním řešením. V reakci na požadavky zákazníků vytvořila systém, který přenese popisy pracovních míst z databáze Národní soustavy povolání do SAPu.

„Cílem našeho produktu je umožnit klientům implementaci popisů pracovních pozic prezentovaných v rámci projektu Národní soustava povolání v jejich podnikových informačních systémech s následným využitím ve všech dotčených personálních procesech,” říká ředitel společnosti KCT Data Pedro Gomez. „Nové řešení od KCT Data přináší podnikům největší možnou přidanou hodnotu spočívající v maximální automatizaci, elektronizaci, možnosti hromadného zpracování analýz v reálném čase, bez přepisování, bez chyb, pokud možno na stisk jednoho tlačítka,” dodává Gomez.

Celý produkt je připraven pouze s využitím standardních funkcionalit SAPu, přičemž minimální požadovaná verze je 4.7. Základním pracovním prostředím při správě přenesených popisů pracovních pozic je SAP GUI. Data se ukládají na desítkách míst v SAPu, všechna se ale vztahují k objektu PROFESE.

Nový systém umožní vnitřně propojit organizační management, vytvoří systematický přehled pracovních míst, kategorizuje pracoviště a pracovní rizika s konkrétními zaměstnanci. Personalisté a manažeři tak získají rozsáhlou informační základnu pro realizaci dalších procesů spojených například s výběrem a náborem nových uchazečů o zaměstnání, odměňováním či vzděláváním a rozvojem.

O společnosti KCT Data, s. r. o.

KCT Data byla založena v roce 1999. Představuje silného partnera pro řešení a podporu ERP systému SAP u společností v ČR a SR. K významným směrům společnosti patří oblast poradenství a vývoj zákaznických řešení v SAP. V posledním období společnost výrazně rozšířila své působení v oblasti vzdělávání a školení SAP. Společnost KCT Data provozuje SAP Akademii a školicí centrum pro zákazníky s implementovaným řešením SAP ERP. Více na http://www.kctdata.cz/cz/