webMethods 9.0 od Software AG integrují big data s byznys procesy a cloudem

Software AG naplňuje svou strategii pro cloudy a big data představením nové verze webMethods 9.0, ve které kombinuje cloudy, sociální sítě, mobilní a big data technologie.  (TZ)

Cloudy: webMethods CloudStreams rozšiřují stávající nabídku Software AG neutrální (na dodavatelích nezávislé) integrační vrstvy o možnost zapojení jakékoli cloudové aplikace (jako například Salesforce.com).

Mobilní technologie: webMethods Mobile Suite umožní zákazníkům plně využít mobilních technologií v aplikacích, a to při nejvyšší míře zabezpečení.

Sociální spolupráce: webMethods Pulse nabídne možnost neustálého informování notifikacemi o událostech, možnost interakce mezi lidmi při maximálním využití principů spolupráce a crowdsourcingu při optimalizaci procesů.

Big Data: webMethods jsou nyní integrovány s předními produkty pro in-memory computing Terracotta. Nabízí jedinečnou škálovatelnost a přístup k terabajtům v řádu mikrosekund.

Orlando (USA), Darmstadt (DE), Praha – 15. října 2012. Software AG dnes na konferenci ProcessWorld v Orlandu ohlásila novou verzi svého produktového balíku webMethods. V nové verzi webMethods 9.0 dochází k rozšíření integrační vrstvy o správu big dat, která mohou pocházet z jakéhokoli zdroje, spojených s automatizovanými byznys procesy, aplikacemi v cloudu zprostředkovaných za pomoci mobilních technologií. Kombinací in-memory, cloudů, mobilních a sociálních technologií webMethods 9.0 umožní zákazníkům okamžitý přístup k obrovským objemům dat a distribuci relevantních informací do kteréhokoli zařízení. Zákazníci tak získají potřebnou schopnost rychleji reagovat na nové obchodní příležitosti.

„Efektivní správa big dat, tedy obrovských objemů nekonsolidovaných dat, představuje neuvěřitelné obchodní příležitosti pro ty organizace, které reagují dost rychle, aby z nich měly užitek,“ říká Karl-Heinz Streibich, šéf Software AG. „Nová verze webMethods 9.0 je zásadním počinem, který umožní našim zákazníkům plně využít těchto příležitostí a zvýšit tak svůj náskok před konkurencí.“

In-memory technologie pro Big Data

webMethods 9.0 jsou nyní provázány s pokročilými in-memory technologiemi pro big data Terracotta. Technologie Terracotta, s více než jedním milionem nasazení a dvěma miliony vývojářů, přináší pro zákazníky webMethods jedinečné možnosti škálování. webMethods 9.0 jsou schopny pracovat s lokální nebo distribuovanou mezipamětí (cache), takže jsou celkově výkonnější a odolnější proti haváriím. webMethods 9.0 umí také zpracovávat velké XML dokumenty přímo v paměti, čímž se také zvyšuje výkonnost a snižuje nutnost náročného a složitého programování.

„Lidé chtějí mít přístup k datům okamžitě, což umožňují in-memory řešení. Objemy obchodních dat neustále rostou a organizace ve všech zemích i odvětvích musí čelit problémům při škálování své datové infrastruktury, aby s takovými objemy dokázaly efektivně pracovat,“ říká Nathaniel Rowe, analytik skupiny Aberdeen. „Náš výzkum v oblasti big dat ukázal, že organizace využívající in-memory computing byly schopny analyzovat obrovské objemy dat při nižší časové náročnosti v porovnání se svými konkurenty – byly rychlejší doslova o řád.“

Integrace aplikací v cloudu s jakoukoli IT infrastrukturou

Software AG si ve své strategii pro cloudové technologie vytyčila, že bude lídrem v nabídce řešení, které umožní volnou kombinování aplikací jak v cloudu, tak na vlastním zázemí (on-premise). webMethods CloudStreams je nový produkt, který umožní zákazníkům jednoduše integrovat SaaS aplikace, jako je například Salesforce.com, s jinými SaaS aplikacemi nebo aplikacemi běžícími na vlastních prostředcích, a to při efektivní governanci takové integrace. Společně s jiným novým produktem webMethods Command Central budou mít zákazníci možnost nasazení a účelné správy prostředí hybridných cloudů ve své infrastruktuře.

„Naše spolupráce se Software AG a webMethods nám poskytla správné nástroje i zkušenosti pro transformaci našich byznys procesů, a to nejen zvýšením produktivity a efektivity, ale také zvýšením množství příležitostí pro inovace,“ řekl Jag Ramaswamy, Senior Manager, Global Enterprise Integration ve společnosti Coca-Cola Refreshments.

Kritické mobilní aplikace

Nový balík nástrojů webMethods Mobile Suite nabízí vysokou míru zabezpečení pro interaktivní mobilní aplikace. Organizace mohou rychle sestavit a distribuovat mobilní aplikace, které poběží pouze autorizovaným uživatelům nebo na schválených zařízeních, čímž se zvyšuje prevence před potenciálním útokem. Zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři budou moci nyní bezpečně pracovat s podnikovými IT systémy prakticky odkudkoli.

Sociální spolupráce – rychle reakce na potřeby obchodu

Sociální spolupráce je odpovědí na potřebu rychleji reagovat na měnící se tržní podmínky. Způsoby, jakými lidé komunikují a spolupracují, se dramaticky změnily a mění se tak i způsob, jakým společnosti vylepšují svou výkonnost. Nový produkt webMethods Pulse zprostředkovává v reálném čase dostupné informace a událostní toky správným konzumentům, přičemž umožnuje další spolupráci ve formě (re)akcí nebo odpovědí. Notifikace o nových informacích a událostech probíhá neustále, bez ohledu na lokaci nebo použité zařízení.

„Ve společnosti AVNET jsme našli cestu k ideální integraci – i správného partnera, který podporuje naše kritické procesy. Software AG prokázala, že má vizi, co se týče inovací a důsledně si stojí za svými produkty. Tím, že jsme mohli změnit způsob, jakým věci ve společnosti AVNET integrujeme, jsme vlastně našli díky integrační platformě způsob, jakým naše IT přináší pro náš byznys opravdové hodnoty,“ řekl Ayman Taha, Director – Enterprise Solutions Integration ve společnosti AVNET.

Další novinky

webMethods Command Central poskytne zpřehlednění informací o provozu a další možnosti správy všech webMethods instancí. Nabízí funkcionality pro start/zastavení jednotlivých instancí webMethods Integration Server, webMethods Broker a My webMethods Server. Uživatelé s pomocí webMethods Command Central mohou konfigurovat prostředí za použití jednoho nástroje, zároveň mohou porovnávat jednotlivé konfigurace, instalované a nasazené verze nebo aplikovat opravné balíčky napříč webMethods zázemím.

webMethods Active Transfer zjednodušuje proces nastavení a správy výměny souborů s obchodními partnery. Nabízí centralizované řešení, které obstarává všechny přenosy souborů – a to rychle, spolehlivě, škálovatelně a bez ohledu na jejich velikost nebo objem přenášených dat. Navíc webMethods Active Transfer napomáhá společnostem splňovat nastavené SLA při vyšší míře zabezpečení a lepší správě práv a přístupů.

Obchodní cíle rychleji

ARIS 9.0 a webMethods 9.0 společně pomohou podnikům při navigaci světem dynamicky se vyvíjejících technologií. Využijí při tom nejčerstvější technologický vývoj, aby poskytly ještě větší vhled do podnikání nebo činností, ještě vyšší agilitu a výkonnost.  Základem pro to je modulární, rozšiřitelná, přizpůsobitelná a škálovatelná IT infrastruktura podporující agilní a automatizované byznys procesy. Pro zákazníky v rámci programu „early access“ budou webMethods 9.0 a ARIS 9.0 dostupné později v Q4 2012, pro ostatní budou dostupné v Q1 2013.

O SOFTWARE AG

Software AG (FRA: SOW) pomáhá organizacím dosáhnout obchodních cílů rychleji. Technologie společnosti pro big data, integrace a byznys procesy umožňují zákazníkům docílit efektivnějšího provozu, modernizovat systémy a zlepšit procesy pro chytřejší rozhodování nebo poskytování lepších služeb. Po více než 40 letech inovací, v jejichž středu je vždy zákazník, je Software AG mezi 10 nejrychleji rostoucími technologickými společnostmi světa a je výzkumnými agenturami hodnocena jako „lídr“ v 15 oblastech, přičemž hnacími silami jsou rodiny produktů Adabas a Natural, ARIS, Terracotta a webMethods. Software AG má více než 5 500 zaměstnanců v 70 zemích světa a v roce 2011 dosáhla obratu 1,1 miliardy euro. Více informací naleznete na www.softwareag.cz.
Software AG – Get There Faster

Podrobnější tiskové informace včetně databáze obrazových a multimediálních materiálů jsou dostupné na adrese www.softwareag.com/press.

Sledujte nás na Twitteru 
Software AG Germany | Software AG USA