Společnost WBI Systems se umístila v Českých 100 nejlepších 2012

Praha, 1.prosince 2012 – Ve Španělském sále Pražského hradu proběhlo 30. listopadu slavnostní vyhlášení výsledků ankety Českých 100 nejlepších 2012. Nově se v kategorii Informační a komunikační technologie umístila společnost WBI Systems a.s. (TZ)

Cílem vyhlašované ankety je snaha nalézt, zviditelnit a veřejně ocenit české firmy z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných nebo jinak kladně pozoruhodných výsledků. Výběr firem pro letošní rok byl omezen pouze třemi podmínkami – musí se jednat o společnost registrovanou v ČR, s obratem nad 30 milionů korun a s minimálním počtem dvaceti zaměstnanců.

Ocenění převzal za WBI její generální ředitel, Robert Paskovský. „Již několikátý rok se naše ekonomika potýká s krizí a jsme si vědomi toho, že mnoho našich zákazníků prožívá těžké obchodní období. Avšak právě proto, že naše společnost WBI vznikla v období krize a zaznamenává úspěchy, chceme být příkladem i našim zákazníkům a nabídnout jim řešení, která jim umožní snížit náklady na řízení firmy a využít maximálně zdrojů, které mají k dispozici. Umístění v soutěži Českých 100 nejlepších znamená pro nás důkaz toho, že naše snažení nezůstává bez odezvy,“ zhodnotil umístění společnosti Robert Paskovský.

Slavnostnímu předávání cen byli také přítomni zástupci společnosti Microsoft, strategického partnera WBI, Jan Mühlfeit, Chairman for Europe společnosti Microsoft a současně nejvýše postavený manažer v České republice a Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft.

„Jsem rád, že se dostává pozornosti a ocenění firmám, které mohou svým úspěchem inspirovat ostatní.“ Komentuje umístění společnosti WBI Jan Mühlfeit, Chairman for Europe společnosti Microsoft, a dodává: „Vážím si ocenění, kterého WBI Systems dosáhla, neboť v současné turbulentní době dokázala obhájit své místo strategického partnera Microsoftu. A krizi navzdory se rozvíjí co do počtu zaměstnanců a spokojených zákazníků. Prestižní umístění v soutěži Českých 100 nejlepších potvrzuje dobrou práci, profesionalitu a odhodlání celé firmy.“

Úspěšné umístění WBI komentoval i generální ředitel Microsoftu Roman Cabálek: „Ocenění společnosti WBI Systems v soutěži Českých 100 nejlepších poukazuje na vysokou míru profesionality, know-how a také zapálení pro práci u všech zaměstnanců. Tyto vlastnosti jsou pak nezbytnou přísadou receptu na spokojené zákazníky, jichž bylo za relativně krátkou dobu existence firmy až obdivuhodně mnoho. Cesta výlučného strategického partnerství není v současné ekonomické situaci jednoduchou volbou, a proto jsem velice rád, že se společnost WBI zaměřuje právě na portfolio našich podnikových řešení a činí tak nadmíru dobře. Nezbývá než jí popřát, aby i nadále rostla a rozvíjela se tak úspěšně, jako v uplynulých třech letech.“

Soutěž ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH pořádá Comenius, Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko technickou spolupráci.

Organizátor soutěže, Comenius a jeho hnutí Českých 100 nejlepších, vzniklo počátkem roku 1990 jako nezávislá, nezisková, kulturně vzdělávací společnost. Její hlavní snahou byla co nejefektivnější podpora transformace naší republiky v moderní, vyspělou, demokratickou společnost s co možná nejlépe fungujícím tržně orientovaným hospodářstvím, a to na principech vysokých kulturních, uměleckých, historických i občanských tradic naší vlasti.

 O WBI Systems a.s.

WBI se zaměřuje na poskytování nejnovějších řešení a služeb s využitím Microsoft technologií. V České republice a na Slovensku je jedinou firmou na trhu pokrývající celé portfolio produktů firmy Microsoft, které dále inovuje a dotváří podle potřeb zákazníků. WBI disponuje širokou škálou kompetencí a v obou zemích je držitelem statutu Microsoft Gold Certified Partner – nejvyšší úrovně partnerství se společností Microsoft. Důkazem úzké spolupráce WBI se společností Microsoft je získané ocenění Microsoft Country Partner of the Year 2011 pro Českou republiku. V roce 2012 získala společnost prestižní členství „Microsoft Dynamics President’s Club“ a ocenění strategického partnera „Inner Circle.“

Ve WBI působí více než 120 vyškolených odborníků, certifikovaných společností Microsoft na jednotlivé produkty i komplexní řešení. Svá inovativní řešení WBI Systems a. s. úspěšně nasadila ve více než stovce domácích i mezinárodních společností a svým zákazníkům tak přináší konkurenční výhody, které jim pomohou snížit náklady, zvýšit efektivitu a dále jim umožní pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu.
Více informací o společnosti WBI Systems a.s. najdete na www.wbi.cz.