ČTÚ akreditoval druhou cenovou kalkulačku mobilních a pevných hlasových a vybraných internetových služeb: Tarifon

Praha, 17. prosince 2012. Český telekomunikační úřad akreditoval další cenovou kalkulačku Tarifon. Ta srovnává nejen tarify a ceny předplacených karet mobilních telefonních služeb včetně mobilního přístupu k internetu, ale i pevné telefonní služby a ceny pevného přístupu k internetu u největších poskytovatelů. (TZ)

„Akreditace spotřebiteli zaručuje, že prostřednictvím kalkulačky získá objektivní a aktuální údaje o vybraných službách na trhu elektronických komunikací“, říká Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, a dodává: „ČTÚ tak plní svůj slib, že bude posilovat ochranu a informovanost zákazníků“.

Úřad uděluje tuto akreditaci a s ní spojené logo pouze těm kalkulačkám, které úspěšně projdou náročným schvalovacím procesem. V něm ČTÚ spolu s nezávislým technickým auditorem posuzuje jejich funkčnost, dostupnost a přesnost výpočtu, ale i aktuálnost, komplexnost a transparentnost.

Informaci o nově akreditované cenové kalkulačce a vstup do cenové kalkulačky ČTÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách v sekcích Ochrana spotřebitele a Srovnávací přehled cen a podmínek. ČTÚ rozhodl o zavedení akreditace cenových kalkulaček s ohledem na § 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proces akreditace vychází z dokumentu Akreditace cenových kalkulaček, který Rada ČTÚ schválila dne 24. 1. 2012.