Projekt Transfer znalostí a technologií se chýlí ke konci

20. 12. 2012 Praha – Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ s registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/12.0082 se chýlí ke konci. V rámci kurzů na úrovni Technology Transfer Manager – Expert bylo řešeno několik praktických příkladů, které jsou nyní finálně zpracovány do podoby zobecněných praktických studií a na www.inosfera.cz budou postupně publikovány v rubrice „Z praxe“, kde mohou inspirovat další akademiky ke snahám najít tržní uplatnění pro nové nápady a objevy. (TZ)

Velké úspěchy slavilo na příklad objevení látky feritin 2 vynálezcem a úspěšným absolventem kurzu RNDr. Petrem Kopáčkem, CSc., z Parazitologického ústavu BC AV ČR, který je autorem studie „‚On the Road‘ – od objevu feritinu 2 ke komerční protiklíštěcí vakcíně“. Tato prezentace vysvětluje komercializační cestu původců patentu „Feritin 2 pro imunizaci organismu proti klíšťatům“ a upozorňuje na chyby, ke kterým v jejím průběhu došlo.

Všechny čtyři případové studie budou postupně publikovány v rubrice „Z praxe“ na portálu Inosfera.cz.

Případové studie projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ s registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/12.0082:

  1. Od objevu feritinu 2 ke komerční protiklíštěcí vakcíně (RNDr. Petr Kopáček, CSc.)

  2. Cesta ke komercializaci interferometrického zařízení pro záznam submilimetrových dynamických objemových změn u neživých i živých objektů v reálném čase: laboratorní prototyp a vývoj a konstrukce přenosné verze (RNDr. Karel Roháček, CSc.)

  3. Komercializace patentu č. 300701 „Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR)“ a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů“ (Ing. Rostislav Zemek, CSc.)

  4. Technologie Metabolite Mapper – metabolomický kit. Technologie ve flexibilním modelu integruje vysoce sofistikovanou přípravu vzorku s měřícím zařízením, originálním SW pro zpracování a vytěžování dat (RNDr. Petr Šimek CSc.)

Informace pro média:

Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0082) a jeho financování

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Celková výše přidělené dotace je 23 342 185,96 Kč. Podíl dotace z Evropského sociálního fondu činí 19 840 858,06 Kč, podíl dotace ze státního rozpočtu 3 501 327,90 Kč. K dnešnímu dni je vyčerpáno 16 910 862,25 Kč, tj. 72 % dotace.

Biologické centrum Akademie věd České republiky

BC AV ČR je součástí Akademie věd České republiky a nachází se v Českých Budějovicích ve společném areálu s Jihočeskou univerzitou. Se svými 440 zaměstnanci (někteří s částečným úvazkem) a 96 doktorandy se stalo největším mimopražským ústavem Akademie věd a jednou z významných institucí s daným výzkumným profilem v Evropě. Biologické centrum zahrnuje Entomologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Parazitologický ústav, Hydrobiologický ústav a Ústav půdní biologie.

Centrum provádí biologický výzkum, který sahá od studií na modelových organismech až k prakticky orientovanému řízení komplexních ekosystémů. Cíle studií zahrnují inovativní využití přírodních zdrojů, zvýšení zemědělské produkce pomocí genetických modifikací či objasnění regulačních drah důležitých pro lidské zdraví a zároveň přístupných detailnímu zkoumání na bezobratlých živočiších. Tyto studie doplňuje výzkum zaměřený na ochranu životního prostředí a zachování přírody a na obnovu ekosystémů poškozených zemědělstvím, nesprávným vodním hospodářstvím, těžbou nerostných surovin a ostatními lidskými činnostmi.