MEDIARESEARCH je součástí Českého národního panelu

Výzkumná agentura MEDIARESEARCH se připojila k  Českému národnímu panelu a přispěla k zahájení obdobného projektu na Slovensku. Díky tomuto kroku je Český národní panel se současným počtem 60 000 respondentů jedním z největších českých online panelů a může nabídnout dostatečný počet respondentů pro pokrytí naprosté většiny poptávek. Slovenský národní panel čítá 25 000 respondentů a stále se rozrůstá. Sloučení online panelů MEDIARESEARCH s českým a slovenským panelem proběhlo v prosinci minulého roku. (TZ)

Důležitým kritériem je kromě velikosti obou panelů kvalita, s jakou jsou budovány a udržovány. Té se jim dostává díky know-how a zázemí agentur MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK, které na projektech spolupracují. Velký důraz je kladen na propracovaný systém ověřování nových respondentů (offline verifikace respondentů) a kontrolu identity. Nedůvěryhodní a nepoctiví respondenti jsou několika na sobě nezávislými monitorovacími mechanismy identifikováni a následně z výzkumů vyloučeni.

„Kromě základních sociodemografických dat máme o většině svých respondentů i další informace, v takzvaných subpanelech, například pro zdravotnictví, automotive, mobilní telefonii, osobní finance, cestovní ruch, nákupní zvyklosti, média, vybavení domácnosti, užívání internetu a podobně. Tato znalost nám umožňuje přesné zacílení výzkumů a rychlý sběr dat vyvážených podle kvót a tím i snížení ceny výzkumu,“ uvádí Tomáš Hynčica, obchodní ředitel MEDIARESEARCH.

Cílem společného projektu MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK je stát se hlavním dodavatelem českých a slovenských dat do zahraničí a být zároveň i významným dodavatelem online sběru dat v České republice a na Slovensku. Panely mohou využít jak výzkumné agentury z ČR a zahraničí, tak koncoví zákazníci a média.

www.ceskynarodnipanel.cz

www.narodnypanel.sk

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.