Dassault Systèmes představuje „Product Innovation Factory“ pro správu finančních produktů

Společnost Dassault Systèmes představila řešení pro podniky působící v oblasti finančních služeb „Product Innovation Factory“. To je postaveno na platformě 3DEXPERIENCE a manažerům působícím v oblasti investic, správy majetku, pojištění a bankovnictví nabízí efektivní způsob, jak využívat tržní příležitosti a rychle reagovat na změny trhu a legislativy. Umožňuje tak zrychlit životní cyklus finančních produktů od počátečního nápadu až po konečný prodej. (TZ)

Nový produkt využívá stejných technologií, jaké jsou k dispozici předním společnostem v oblasti leteckého a automobilového průmyslu, maloobchodu nebo zdravotnictví. Tyto technologie podporují inovace, snižují provozní rizika a pomáhají udržet transparentnost, a to bez ohledu na složitost produktu. Product Innovation Factory využívá špičkové analytické nástroje, nástroje pro správu dat a spolupráci spolu se softwarovými aplikacemi pro „social inteligence“. Řešení je možné nastavit dle potřeb pro malé firmy až globální koncerny.

„Firmy poskytující finanční služby musí neustále inovovat, aby dokázaly vyjít vstříc potřebám svých zákazníků a zároveň si udržely svoji výkonnost,” říká Monica Menghini, výkonná viceprezidentka společnosti Dassault Systèmes. „Product Innovation Factory pokládá základy potřebné k rychlé a flexibilní nabídce finančních produktů a maximální ziskovosti.“

Product Innovation Factory nabízí snadno použitelné, konfigurovatelné řešení pro produktové manažery, kteří souběžně pracují s velkým množstvím různých grafů, dokumentů, prezentací a manuálů. To představuje pro všechny zúčastněné vysoký stupeň provozního rizika. Nové řešení nahrazuje tento ad hoc systém centralizovaným prostředím, které umožňuje firmám poskytujícím finanční služby vyvíjet, spravovat a třídit složité produktové specifikace v reálném čase, odkudkoli a s maximální kontrolou. Odhaduje se, že urychlením sběru, organizace a ověřování dat se zvýší efektivita o 20 až 30 %.

Více informací o řešeních Dassault Systèmes pro finanční sektor najdete zde.