NextiraOne obdržela certifikaci NetApp Gold Partner

Praha 17. ledna 2013 – Společnost NextiraOne se stala Gold partnerem společnosti NetApp a obohatila tak svou nabídku end-to-end řešení pro datová centra. Tato certifikace umožní NextiraOne rozšířit škálu odborných znalostí v oblasti úložišť a datového managementu a vhodně reagovat na stále rostoucí poptávku po virtualizovaných datových centrech nové generace. (TZ)

NextiraOne neustále rozvíjí své obchodní aktivity v oblasti datových center a status NetApp Gold Partner potvrzuje pozitivní vývoj kompetencí společnosti. Díky dalším certifikacím od svých technologických partnerů, jako jsou Cisco (certifikace Advanced Data Center Architecture Specialized Partner a Gold Partner) a VMware (Enterprise Partner), posiluje pozici v oblasti poskytování end-to-end infrastrukturních řešení v prostředí datových center.

„Gold certifikace od společnosti NetApp dokazuje naše expertní znalosti a schopnosti pro navrhování, implementaci a správu komplexních řešení pro datová centra. Navíc neustále roste význam data managementu, který je také důležitou součástí požadavků pro úspěšné dokončení certifikačního procesu,“ uvedl Tomáš Jirák, manažer oddělení IT Infrastructure & Data Center společnosti NextiraOne Czech.

O společnosti NextiraOne

NextiraOne je přední evropský systémový integrátor. Navrhuje, instaluje a spravuje veškerá komunikační a bezpečnostní řešení, nástroje procesního řízení a dohledové systémy v podnikových prostředích svých zákazníků. Poskytuje jim komplexní služby a podporu v oblastech informačních a komunikačních systémů prostřednictvím nejmodernějších technologií na trhu. Díky vysoké specializaci v oboru komunikací pomáhá NextiraOne svým zákazníkům efektivně řídit náklady na provoz jejich informačních a komunikačních systémů v oblastech zahrnujících datová centra, kontaktní centra, jednotnou komunikaci, bezpečnost síťové infrastruktury, nástroje dohledů a procesního řízení. Dodávku a podporu řešení v uvedených oblastech poskytuje společnost NextiraOne svým zákazníkům také formou řízených služeb.

NextiraOne má ústředí v Paříži a přímá obchodní a servisní zastoupení v 16 zemích Evropy a v USA s více než 4 300 zaměstnanci. Zaměstnává přes 2 500 kvalifikovaných servisních specialistů a konzultantů a v roce 2010 dosáhla celkových tržeb na úrovni miliardy euro.

Další informace najdete na stránkách www.nextiraone.eu/cz.

*NextiraOne a logo NextiraOne jsou registrované ochranné známky společnosti NextiraOne LLC.