Informační technologie budou klíčovým faktorem růstu podniků v regionu EMEA v roce 2013

PRAHA, 13. února 2013: Společnost EMC dnes oznámila výsledky svého průzkumu zaměřeného na transformaci IT, který uskutečnila v Evropě, na Středním východě a v Africe (tj. v regionu EMEA). Průzkum ukázal, že IT je nyní vnímáno jako klíčový faktor podnikového růstu pro rok 2013. Z výsledků vyplývá, že podniky z celé oblasti EMEA, jež se průzkumu účastnily, kladou důraz na růstové aktivity. Celých 40 % respondentů řadí k nejvyšším obchodním prioritám hned po zvyšování tržeb (46 %) vývoj nových produktů. Průzkum navíc jasně ukazuje, že podniky upravují své IT infrastruktury v reakci na měnící se potřeby trhu. Většina respondentů (59 %) uvedla, že v příštích 12 měsících nějakým způsobem změní fungování podnikových IT. (TZ)
Podle průzkumu, který provedla agentura Vanson Bourne, budou klíčem k této změně především dva faktory: Big Data a cloud computing. Téměř polovina (47 %) podniků z regionu EMEA, jež se do průzkumu zapojily, věří, že ty, kdo budou v oboru vítězit a prohrávat, určí využití technologie Big Data. O tom, že tradiční architekturu IT v jejich organizaci v následujících třech letech nahradí cloud computing, je přesvědčeno 46 % respondentů. S tímto tvrzením nejčastěji souhlasili respondenti ze Saúdské Arábie (75 %) a Turecka (60 %), naopak nejméně často účastníci z Ruska (32 %) a České republiky (26 %).

Celkově jsou respondenti přesvědčeni, že mají priority v oblasti IT sladěny s širšími obchodními cíli. Nejvyšší sebejistotu projevují podniky z rozvíjejících se trhů. V tomto ohledu vede Maroko (89 %) a Česká republika (88 %), ale poměrně vysoké skóre mají i ti nejméně sebejistí: Belgie a Lucembursko (65 %) a Finsko (62 %).

Big Data a cloud ovlivní role a zodpovědnosti v organizacích

Účastníci průzkumu v celé oblasti jsou si jisti (78 %), že jejich podnik disponuje dovednostmi potřebnými k naplnění priorit v oblasti IT. Na čele jsou Turecko (87 %), Maroko (87 %), Nizozemsko (84 %), Polsko (84 %) a Rakousko (83 %). Průzkum zároveň ukazuje, že tyto dovednosti se budou stále více orientovat na řešení Big Data a technologii cloud computingu.

Více než polovina organizací (56 %) souhlasí s tvrzením, že cloud computing vytvoří pro IT specialisty nové role a zodpovědnosti. Pokud jde o Big Data, o úloze této technologie při vytváření nových rolí a zodpovědností jsou více přesvědčeny podniky z rozvíjejících se než rozvinutých trhů: S tímto tvrzením nejčastěji souhlasili respondenti z Turecka (72 %) a Maroka (70 %), naopak podniky v zemích jako Německo (33 %) a Rakousko (22 %) o jeho platnosti tolik přesvědčeny nejsou.

Dále je zřejmé, že řešení Big Data z účastníků průzkumu s vyšší pravděpodobností nasadí podniky na rozvíjejících se trzích (23 %) než na trzích rozvinutých (18 %). V tomto ohledu zaznamenaly vysoký výsledek zejména Rusko (56 %) a Jihoafrická republika (40 %), naopak nízké číslo udávají respondenti z Finska (19 %) a Itálie (19 %).

Na rozvinutých trzích využijí podniky výhody technologie Big Data s menší pravděpodobností: téměř polovina respondentů (48 %) aktuálně nemá žádné plány na jejich nasazení, zatímco na rozvíjejících se trzích stejně odpověděla jen třetina podniků (33 %).

Zabezpečení a dodržování předpisů jako klíčový zájem

Nepřekvapí, že když ve firemních plánech získávají na důležitosti technologie Big Data a cloud computing, představuje klíčovou oblast zájmu u všech účastníků průzkumu napříč regionem EMEA podnikové řízení s ohledem na data. Obzvlášť to platí pro podniky na rozvíjejících se trzích (79 %), ale za důležitou tuto oblast pokládají i účastníci z rozvinutých zemí (75 %). Celkově vzato je zabezpečení a dodržování předpisů nejpalčivější pro organizace v Maďarsku (89 %), České republice (88 %) a v Maroku (87 %). Na opačném pólu stojí Belgie a Lucembursko (26 %) a Finsko (44 %). Zdá se zřejmé, že s tím, jak podniky začínají vnímat skutečnou hodnotu svých dat, bude oblast zabezpečení a dodržování předpisů na důležitosti dál nabývat.

Citace EMC:

Adrian McDonald, prezident společnosti EMC pro oblast EMEA

„Tyto výsledky ukazují pozitivní obraz regionu EMEA. Účastníci průzkumu napříč touto oblastí aktivně usilují o růst a stále častěji k jeho podpoře využívají fungování IT. IT kdysi bylo nákladovým střediskem, dnes se ale stává strategickým ziskovým střediskem. Zajímavé je, že podniky na rozvíjejících se trzích v regionu EMEA postupují v rozvoji technologií Big Data rychlejším tempem než rozvinuté státy. Bude-li tento trend pokračovat, očekáváme, že přinese organizacím na rozvíjejících se trzích skutečnou obchodní výhodu a zvýší konkurenci v celé oblasti.“

Poznámky:
Členské země fóra byly seskupeny na základě klasifikace FTSE Global Equity Index Series Country Classification 2012:

Rozvinuté trhy

Rozvíjející se trhy

Pokročilé rozvíjející se Sekundární rozvíjející se Hraniční
Rakousko Česká republika Maroko Katar
Belgie Maďarsko Rusko
Francie Polsko Saúdská Arábie
Finsko Turecko
Německo Jižní Afrika
Irsko
Izrael
Itálie
Lucembursko
Nizozemsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

Metodika průzkumu

Tento průzkum proběhl v rámci konferencí EMC Forum pořádaných v regionu EMEA v druhé polovině roku 2012. Zúčastnilo se ho celkem 6 656 pracovníků a ředitelů firem a IT oddělení, techničtí architekti, datoví specialisté a správci úložišť a infrastruktury z 22 zemí.

Další materiály

O společnosti Vanson Bourne

Vanson Bourne, specializovaná výzkumně-poradenská firma, provádí mezi uživateli průzkumy zaměřené na technologie. Získává přitom odpovědi zkušených pracovníků s rozhodovací pravomocí z řady organizačních složek, napříč celou škálou oborů, v organizacích od těch nejmenších po největší, na trzích po celém světě. Ke klientům společnosti Vanson Bourne se řadí začínající firmy i dobře známé společnosti, které hledají odborné poradenství a robustní analýzu založenou na důvěryhodném výzkumu.

O společnosti EMC

Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.