NetMonitor jde do nového roku s novými daty

Měření české internetové návštěvnosti rozšířilo od roku 2013 rozsah dodávaných výstupů. Součástí oficiálních měsíčních dat NetMonitoru jsou od ledna i data o sledovanosti streamovaného video obsahu včetně sociodemografického profilu diváků a data o návštěvnosti z mobilních zařízení. Nově také umožňuje měření kompletní online konzumace na celém českém internetu, nejen v rámci zapojených serverů NetMonitoru. (TZ)

NetMonitor vstoupil do nového roku s mírně upravenou metodikou, která umožňuje započítání do celkové návštěvnosti českého internetu i čas a aktivitu strávenou na webech, které nejsou veřejně měřeny v rámci projektu. Zjednodušeně řečeno tak nová celková čísla odpovídají návštěvnosti všech webů navštěvovaných českými uživateli. Průměrný strávený čas na internetu na jednoho uživatele za měsíc (ATS) v důsledku rozšíření monitoringu vzrostl v lednu z 30,5 hod. na 58,6 hod. a celkový počet shlédnutých stránek se za celý internet přibližně zdvojnásobil z 9,3 na 19,8 miliard stránek. V počtu reálných uživatelů internetu došlo k mírnému nárůstu o přibližně 2 % uživatelů, kteří nenavštěvují žádné z médií auditovaných v NetMonitoru.

„NetMonitor dosud z metodických důvodů nemohl uvádět souhrnnou návštěvnost celého českého internetu. Dnešní změnou konečně budeme mít kompletní údaje, což by mělo poskytnout relevantnější pohled na význam jednotlivých mediatypů. Například při zohlednění celkové návštěvnosti se internet v konzumaci významně přiblíží televizi“, komentuje lednová data NetMonitoru Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR. Názorně to dokládá následující graf:

Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR, upozorňuje, že „by bylo velkou chybou se domnívat, že uživatelé pohybující se mimo měřená média tráví svůj čas jen na dvou hlavních zahraničních webech, Googlu a Facebooku. Neauditovaný internet zahrnuje významné korporátní stránky, online hry, eshopy, erotiku a další oblasti, které NetMonitor doposud nezohledňoval. Jsou to služby, které nemají ambici být měřené v NetMonitoru a veřejně zobrazovat svoji návštěvnost“.

Další výhodou nové metodiky je možnost kombinovat v jedné analýze data o návštěvnosti klasických webů a data o návštěvnosti streamovaného obsahu, které jsou nově součástí měsíční datové sady NetMonitoru. U videostreamingových dat je nově dostupná i sociodemografie uživatelů sledujících videoobsah. Od ledna bylo také spuštěno oficiální měření návštěvnosti z mobilních zařízení. Metodika výpočtu RU (počtu reálných uživatelů) zůstává i nadále stejná.

Oficiální auditovaná měsíční data NetMonitoru včetně sociodemografie jsou placené výstupy pro odběratele dat. Veřejné měsíční výstupy bez sociodemografie jsou dostupné zde. Denní data jsou dostupná v online aplikaci, popis změn v datech a upozornění jsou dostupné zde. Nová metodika NetMonitoru je k dispozici zde.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, post-buy analýzy internetových reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC, poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je samoregulátorem audiovizuálního obsahu.