Společnost Symantec je oceněna jako jedna z nejvíce etických společností na světě pro rok 2013

MOUNTAIN VIEW, Kalifornie – 12. března, 2013 – Symantec Corp. (Nasdaq:  SYMC) byla jmenována jednou z nejvíce etických společností na světě Institutem Ethispere, přední mezinárodní expertní skupinou, která se věnuje tvorbě a sdílení osvědčených postupů v oblasti podnikatelské etiky, sociální odpovědnosti podniků, boji proti korupci a  udržitelnosti vývoje. Kompletní umístění v žebříčku lze nalézt na: http://www.ethisphere.com/wme/.  (TZ)

„Investice do etické a odpovědné činnosti je důležitým aspektem pro úspěšného a vyhledávaného  zaměstnavatele, partnera a poskytovatele řešení. Zaměstnanci společnosti Symantec se na všech úrovních organizace podílejí na vytváření kultury etiky a bezúhonnosti“, řekl Steve Bennett, prezident a generální ředitel společnosti Symantec.

„Příjem tohoto ocenění již šestý rok po sobě je důkazem naší silné etické firemní kultury. Ocenění je zárukou pro naše zaměstnance, zákazníky, akcionáře i společnost jako celek, že budeme pokračovat ve správně nastavených obchodních procesech a věnovat prostředky i energii do těchto programů“.

V Symantecu je etika a bezúhonnost základem podnikatelské úspěšnosti. Společnost se snaží prokázat inovace a vedoucí postavení v „corporate governance“ s cílem neustálého zlepšování etiky a dodržování programů a politik. Více o iniciativě globální firemní odpovědnosti na http://www.symantec.com/corporate_responsibility/.

Seznam vyhodnocených firem vyzdvihuje ty společnosti, které skutečně prokazují etické obchodní postupy a mají vedoucí postavení v přínosu pro své zaměstnance, zákazníky i veřejnost. V podrobnému výzkumu a multi-STEP analýze vyhodnotila Ethisphere nominace firem z více než 100 zemí a 36 průmyslových odvětví. Metodika zahrnuje přezkoumání etických kodexů, soudních sporů a regulačních přestupků, hodnocení investic do inovací a udržitelných obchodních praktik včetně aktivit, jejichž cílem je zlepšit firemní kulturu.

Rekordní počet nominací v roce 2013 je důkazem rostoucího uznání tohoto ocenění ze strany různých zájmových skupin a společností i potřeba uznání jejich integrity a etických norem. O metodice hodnocení a kompletní seznam oceněných společností si můžete přečíst na stránce http://ethisphere.com/wme.

O Ethisphere Institutu

Ethisphere ® Institute je přední světovou analytickou společností zaměřenou na vytváření, zdokonalování a sdílení osvědčených postupů v oblasti podnikatelské etiky, sociální odpovědnosti podniků, boji proti korupci a udržitelnosti. Ethisphere Magazín, který vydává celosvětově uznávané ocenění  World’s Most Ethical Companies Ranking™ je čtvrtletní publikace této společnosti. Více informací o tomto institutu, včetně informací o projektech a členství najdete na: www.ethisphere.com.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která pomáhají jednotlivým zákazníkům i organizacím zabezpečit a spravovat informace. Software a služby chrání komplexněji a efektivněji před více riziky a ve více místech a poskytují jistotu při užívání a ukládání informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Mountain View v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.