Trend Micro: Revoluce ve virtuálním patchování

Virtuální patchování představuje způsob, jak eliminovat nedostatky tradičních aktualizací a jak zvýšit bezpečnost systému. Společnost Trend Micro reaguje na tento trend a poskytuje možnost virtuálního patchování pro svá řešení Deep Security a OfficeScan Intrusion Defense Firewall. (TZ)

Softwarové aktualizace neboli patche patří k základním nástrojům, pomocí kterých softwaroví vývojáři opravují chyby a zranitelná místa ve svých produktech. Poskytují také ochranu před rostoucí hrozbou počítačových podvodů. Rychlé aktualizace vybraných částí kódu lze považovat i za klíčový mechanismus pro udržování vysoké úrovně zabezpečení uživatelů a jejich dat. Bohužel velmi často se stává, že aktualizace nedrží s počítačovými zločinci krok. Proto společnost Trend Micro nabízí svým zákazníkům nové řešení pro ochranu proti útokům, které se zaměřují na tato zranitelná místa: tímto řešením je virtuální patchování. Zákazníci používající řešení Deep Security a OfficeScan Intrusion Defense Firewall si již nebudou muset dělat starosti kvůli nadměrným požadavkům na administraci nebo zpožděné distribuci bezpečnostních aktualizaci při tradičním způsobu řešení aktualizací.

Podle výzkumu společnosti Aberdeen Group má rostoucí počet podnikatelů a IT profesionálů pocit, že použití tradičního způsobu aktualizace softwaru a systémů generuje příliš vysoké náklady a spotřebovává příliš mnoho času. Zpráva uvádí, že během minulého roku bylo v průměru každý pracovní den uvedeno sedm kritických softwarových aktualizací. Každá aktualizace vyžadovala zastavení všech operací, aby bylo možno provést testy a patche nainstalovat. Odborníci odhadují, že pro webovou službu s průměrným ročním obratem 20 milionů dolarů znamená každá hodina odstávky ztrátu ve výši dvou tisíc dolarů!

Virtuální aktualizace – rychlé a bezpečné

Virtuální patche analyzují operace za použití bezpečné prováděcí vrstvy a zastavují škodlivý provoz předtím, než se může dostat ke zranitelným aplikacím. Řešení je založeno na principu rychlého vývoje a krátkodobé implementace, takže lze zabránit zneužití nově zjištěných zranitelných míst v systému nebo softwaru. Ve zdrojovém kódu aplikací se neprovádějí žádné změny, což eliminuje riziko softwarových konfliktů. Jednou z hlavních výhod řešení je schopnost chránit klíčové oblasti systému, u kterých je nezbytné, aby zůstaly online; to znamená, že není nutno zastavovat veškeré operace, jako tomu je v případě tradičních systémů aktualizací. Navíc virtuální patche není nutno instalovat na všech hostitelských systémech v síti, což přináší úpory nákladů i času.

„Jedním z hlavních problémů tradičního systému aktualizací je zpoždění, ke kterému dojde  mezi vydáním aktualizace a okamžikem, kdy se aktualizace skutečně nainstaluje na všechny systémy. Virtuální patchování poskytuje organizaci ochranu právě na toto zranitelné období,“  říká Rik Ferguson ze společnosti Trend Micro. „Virtuální patchování reaguje na aktuální problémy virtualizace a cloud computingu. Je to pokročilý nástroj pro správu zranitelností v organizaci, který umožňuje posílit slabá místa, aniž by bylo nutno provádět softwarové změny.“

Odborníci považují virtuální patchování zejména za doplněk ke standardnímu systému aktualizací a za způsob, jak omezit hrozby zneužití zranitelných míst, ale také jak zvládnout provozní a finanční problémy způsobené tradičním systémem aktualizací. Z těchto důvodů se o toto řešení zajímá stále více organizací.

Počet hrozeb se neuvěřitelným tempem zvyšuje, a tak se tradiční prostředky počítačové bezpečnosti stávají neúčinnými. Se společností Trend Micro si můžete udržovat před počítačovými zločinci stále náskok a to díky virtuálnímu patchování pro řešení Deep Security nebo OfficeScan Intrusion Defense Firewall.

Bezpečnostní prognózu pro rok 2013 a následující období, kterou prezentuje Raimund Genes, CTO společnosti Trend Micro, můžete shlédnout zde:

http://www.youtube.com/watch?v=SfMRR0hjmUw&feature=youtu.be

O společnosti Trend Micro

Společnost Trend Micro Incorporated, přední světový dodavatel bezpečnostního softwaru, usiluje o vytvoření bezpečnějšího světa pro výměnu digitálních informací. Naše řešení pro soukromé i firemní zákazníky a státní správu poskytují víceúrovňovou ochranu obsahu na ochranu informací v mobilních zařízeních, koncových bodech, bránách, serverech a cloudu. Trend Micro nabízí inteligentní ochranu informací pomocí inovační bezpečnostní technologie, která se snadno implementuje a spravuje a kterou lze přizpůsobit rozvíjejícímu se ekosystému. Všechna naše řešení jsou založena na cloudové analýze globálních hrozeb v infrastruktuře Trend Micro™ Smart Protection Network™ a podporována více než 1200 odborníky na bezpečnost z celého světa. Další informace najdete na www.trendmicro.euee