Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 38. týdnu 2013

Praha, 19. září 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve třetím zářijovém týdnu projednala Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2012. (TZ)

Z dat shromážděných od podnikatelů v elektronických komunikacích prostřednictvím portálu monitoringtrhu.ctu.cz vyplývá, že tržby z telekomunikačních služeb se loni meziročně propadly o 1,9 %. Nejvyšší meziroční pokles tržeb hlásí mobilní operátoři, a to o 3,6 %.

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací je k dispozici na webu ČTÚ.

Rada ČTÚ dále schválila vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5, k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz.

Bližší informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc září.