Evropským firmám hrozí nebezpečí ztráty zákaznických dat uložených na osobních mobilních zařízeních používaných k práci

Praha, 17. října 2013 – Přední světová společnost v oblasti digitálních médií a digitální konvergence Samsung Electronics Co., Ltd dnes zveřejnila výsledky průzkumu, podle něhož jedna třetina organizací s tisícem a více zaměstnanci, které podporují trend BYOD (Bring Your Own Device), uvedla, že u nich během posledních dvou let došlo při používání mobilních zařízení k pracovním účelům ke ztrátě zákaznických dat v důsledku porušení bezpečnostních zásad. (TZ)

  • Pouze 4 % ředitelů informačních oddělení a osob odpovědných za rozhodování o IT, kteří podporují trend Bring Your Own Device, tj. použití osobního (mobilního) zařízení k pracovním účelům, uvádí, že v posledních dvou letech neznamenali žádný bezpečnostní incident.

  • Úspěšně implementovaná politika BYOD dokáže ušetřit až 17 % z průměrných ročních nákladů na komunikační služby.

  • 40 %, které zavedly politiku BYOD, uvádí, že jim toto opatření pomohlo zvýšit zaměstnaneckou produktivitu.

Společnost Samsung do svého průzkumu zahrnula 490 ředitelů informačních oddělení a osob odpovědných ve firmách za rozhodování v oblasti IT a zjistila, že více než polovina z dotazovaných zavedla oficiálně (31 %) nebo neoficiálně (21 %) politiku podporující trend BYOD. Regionálně  podíl firem podporujících tento trend dosáhl například v Itálii vysokých 70 %, zatímco v Německu to je 43 %. Ve Velké Británii podporuje BYOD celkem 56 % organizací s tisícem a více zaměstnanci.

Pouze 4 % vedoucích informačních oddělení a osob odpovědných za rozhodování o IT, kteří se rozhodli podpořit trend BYOD, uvedlo, že v posledních dvou letech neřešili žádný bezpečnostní incident, a téměř všichni (93 %) z 490 dotazovaných vyjádřilo obavy z bezpečnostních dopadů, které by mohlo mít použití osobních zařízení včetně chytrých telefonů, tabletů a notebooků ve firemním prostředí.

V rámci Evropy v tomto ohledu největší skepse panuje ve Španělsku, kde 70 % dotazovaných organizací vyjádřilo „výrazné“ obavy ohledně firemní bezpečnosti při použití osobních mobilních zařízení v práci. Na opačné straně stojí firmy ve Francii, kde negativní postoj zaujímá více než třetina společností (36 %).

Pokud se zaměříme na situaci v jednotlivých oborech, pak nejvíce riziko vnímají vedoucí informačních oddělení firem působících ve finančním sektoru. Své obavy ohledně bezpečnostní politiky BYOD zde vyjádřila více než polovina respondentů (55 %), přičemž ve výrobním sektoru to bylo 42 % a v řadách firem zabývajících se maloobchodem, distribucí a přepravou 44 %.

I přes rozšířené povědomí o rizicích souvisejících s BYOD pouze jedna z pěti (22 %) organizací aktualizovala (14 %) nebo plánuje aktualizovat (8 %) svoji bezpečnostní politiku.

Pokud je ale firemní politika podporující BYOD správně řízena, může mít výrazné přínosy: organizace orientující se na BYOD uvedly, že se jejich roční účty za komunikační služby snížily o 17 %, tedy o téměř 7 milionů eur ročně na jednu firmu. Navíc téměř polovina z nich (46 %) uvedla, že po zavedení této politiky se zvýšilo pracovní nasazení jejich zaměstnanců, což vedlo k nárůstu produktivity o 40 %.

Andrew Mills, generální ředitel divize B2B společnosti Samsung Electronics Europe, uvedl: „Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že pokud organizace umožní svým zaměstnancům používat osobní mobilní zařízení k pracovním účelům, mohou z toho mít velký užitek. Pro mnoho významných firem nárůst trendu BYOD znamená, že by se jejich organizace mohla dostat do konkurenční nevýhody, pokud svým zaměstnanců nenabídne možnost pracovat mobilně prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů
a notebooků, ať už prostřednictvím politiky BYOD nebo prostřednicím politiky ‘Choose Your Own Device‘. Naše analýza ale také upozorňuje na nebezpečnou hrozbu, kterou pro stabilitu společnosti představují osobní zařízení, a na znepokojivou skutečnost, že ředitelé informačních oddělení nevěnují této problematice dostatečnou pozornost. Možnost ztráty údajů o zákaznících a dalších důvěrných informací prostřednictvím mobilních zařízení ukazuje, jakým rizikem mohou být osobní zařízení pro mnoho podniků. Je třeba zajistit, aby strategie podnikové mobility měla základ ve velmi bezpečné infrastruktuře a v efektivních a jednoznačných směrnicích uživatelské politiky, které se budou důsledně uplatňovat,“ uvedl Andrew Mills.

V podnicích, kde byla politika využívání vlastních zařízení zavedena, se do tohoto programu zapojilo cca 30 % zaměstnanců a podniky předpokládají, že za dva roky se tento podíl zvýší o 7 %.

Společnost Samsung provedla internetový průzkum mezi 490 řediteli informačních technologií a pracovníky s rozhodovací pravomocí v oblasti IT v podnicích zaměstnávajících více než 1000 lidí, a to v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a Velké Británii. Údaje byly shromažďovány v květnu a červnu 2013.

Komentáře ředitelů informačních oddělení:

„Odhadujeme, že přechodem od firemních zařízení k využívání vlastních zařízení, kdy jsou zaměstnanci více odpovědní za náklady, například roaming v zahraničí, ušetří banka ročně dva až tři miliony dolarů. Ušetříme také tím, že zařízení nebudeme nakupovat.“ Ředitel informačního oddělení v globální společnosti poskytující finanční služby.

„Pokud chceme se všemi technologickými firmami jako je Google, Facebook nebo Twitter bojovat o nejlepší talenty vycházející z vysokých škol, pak pro ně musíme zavést velmi flexibilní systémy práce. Před deseti lety byl pro začínající pracovníky nejdůležitější věcí plat, dnes je na prvním místě flexibilita.“ Ředitel informačního oddělení v globální společnosti poskytující finanční služby.

Divize Business to Business společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Europe

Samsung je globálním průkopníkem v oblasti technologických inovací, jejichž hranice stále posunuje s cílem zlepšovat životy lidí a zvyšovat efektivitu podniků. Podniky přistupují ke strategicky naléhavému kroku, kterým je digitalizace podnikání a zabezpečení cenných aktiv, kterými jsou informace, a společnost Samsung je schopna jim nabídnout celou řadu bezpečných, integrovaných a nákladově efektivních řešení pro urychlení transformace podniku. Naše portfolio podnikových řešení a produktů, unikátní zabezpečovací řešení Knox, které bylo vyvinuto ve spolupráci s Národní bezpečnostní agenturou USA a celou řadou dalších partnerů, nás staví do středu tohoto nově se formujícího trendu podnikové digitalizace. Samsung Galaxy S4 je vůbec první chytrý telefon s operačním systémem Android, který lidem umožňuje kombinovat pracovní a osobní informace ve speciálně navrženém bezpečnostním prostředí. Je to možné díky jedinečným technologiím SAFE (Samsung for Enterprise) a Knox, které budou začleněny do všech nových přístrojů.

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. je světová jednička v oblasti technologií, které otevírají nové možnosti lidem na celém světě. Díky neustálým inovacím a objevům, transformujeme svět televize, chytrých telefonů, notebooků, tiskáren, fotoaparátů, domácích spotřebičů, zdravotnického zařízení, polovodičů a LED řešení. Zaměstnáváme 270 000 lidí v 79 zemích světa s ročním obratem 187,8 mld. USD. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.samsung.com.