Doménová jména s diakritikou stále čekají na svůj plný potenciál

Brusel dne 24. října 2013 – Mají-li doménová jména obsahující znaky národních abeced podpořit růst mnohojazyčnosti on-line, pak navzdory významnému pokroku čeká všechny zúčastněné strany ještě mnoho další práce, uvádí zpráva World Report 2013 EURid-UNESCO o tzv. Internationalized Domain Names (IDNs, nebo také o doménová jména obsahující znaky národních abeced). Zpráva letos hovoří o spolupráci organizace Verisign na analýze dat IDN v .com, .net a .eu. (TZ)

Zpráva bude představena na konferenci Internet Governance Forum 2013 (IGF) na indonéském ostrově Bali, a to dnes (v 11 hodin dopoledne, v místnosti č. 5, kde probíhá zasedání IGF).

Doménová jména obsahující znaky národních abeced jsou taková doménová jména, jež zahrnují písmena mimo latinku, například cyrilici či arabské znaky.

Podle zprávy pouze 2 % světově zaregistrovaných doménových jmen tvoří IDNs.  Tento pomalý nárůst je v příkrém kontrastu ke vzkvétajícímu on-line obsahu ve značném počtu jazyků.

Většina, ne-li všechny případy zavádění IDN, mají horší výsledky, a to v důsledku nízké informovanosti a malé zkušenosti uživatelů, což vede k nízké úrovni využívání.

Kde jsou však IDNs používána, tam dochází k 99% korelaci mezi jazykem či písmem doménového jména a jazykem souvisejícího webového obsahu, což je jasným znamením toho, že IDNs mají zásadní roli v rozvoji mnohojazyčného internetu.

„Jazyky jsou tím, kým jsme,“ uvádí Janis Karklins, náměstek generálního ředitele UNESCO v předmluvě ke zprávě. „Jejich ochranou chráníme sami sebe; jejich podporou udržujeme kulturní diversitu. To musí platit i pro kyberprostor. Aby měl kyberprostor maximální dopad, musí být trvale udržitelný a přínosný pro všechny, musí být všem přístupný. Každá žena a každý muž by měli být schopni mluvit a psát ve svém mateřském jazyce, a právě proto jsou IDNs tak významná.“

Budoucnost IDNs

Očekává se, že zavedení nových generických IDN nejvyšší úrovně (gTLDs) ke konci roku 2013 a začátku 2014, zejména pak velký počet domén nejvyšší úrovně využívajících čínské znaky, oživí trh a povede k aktualizaci internetové infrastruktury a k vylepšení uživatelského komfortu na populárních webových aplikacích s možností přístupu na potenciálně hodnotné trhy. Nové gTLDs mohou také pomoci zvýšit povědomí koncových uživatelů o tom, že doménová jména mohou být i v jiných jazycích než v angličtině.

Statistika uvedená ve zprávě 2013 EURid–UNESCO World Report o IDNs vychází ze souboru dat 228 milionů doménových jmen a zahrnuje detailní informace o více než miliónu IDNs pod .com, .net a .eu.  Zpráva také obsahuje případové studie o zkušenostech správců národních domén nejvyšší úrovně s IDNs z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Vietnamu, Egypta, Iránské islámské republiky, Kataru, Saúdské Arábie, Spojených Saúdských Emirátů a Ruské federace.

Celou zprávu si stáhněte na stránkách http://link.eurid.eu/insights.

O .eu a sdružení EURid

Internetová doména .eu patří mezi největší domény nejvyšší úrovně na světě a spojuje 500 milionů lidí ve 28 členských zemích EU do jedné internetové identity. Od roku 2005, kdy byla tato doména otevřena k registraci, bylo zaregistrováno přes 3,5 milionů doménových jmen .eu. Mnoho společností a obchodních značek využívá internetových stránek s doménou .eu k tomu, aby jasně vyjádřily svou evropskou identitu a své obchodní ambice, například společnosti Fairtrade International, Foot Locker, Louis Vuitton, the MAN Group, Microsoft Corporation, Orangina a Toyota.

EURid je nezisková organizace, která byla vybrána Evropskou komisí, aby spravovala doménu nejvyšší úrovně .eu. Sdružení EURid spolupracuje s přibližně 750 akreditovanými registrátory a zajišťuje podporu ve 24 úředních jazycích EU. Organizace EURid je zaregistrována v programu EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), což je vyjádřením jejích ekologických závazků. EURid má svá ústředí v Bruselu (Belgie) a regionální kanceláře v Pise (Itálie), Praze (Česká republika) a Stockholmu (Švédsko). Více informací na: http://www.eurid.eu.

O UNESCO

UNESCO je specializovaná agentura Organizace spojených národů. Jejím posláním je napomáhat k udržování míru, vyhlazování chudoby, udržitelnému rozvoji a mezikulturnímu dialogu, a to  prostřednictvím vzdělání, vědy, kultury, komunikace a informací.