V kyberprostoru lze fungovat podle přísných ekologických pravidel

Brusel, 12. října 2015 – Nezávislé sdružení EURid, které je provozovatelem domény. eu získalo díky svému ekologickému provozu jako první ze správců doménových jmen v Evropě registraci v oblasti ekologie v EU Eco-Management and Audit Scheme. Trvale snižuje emise skleníkových plynů a uhlíkových stop a díky dalším opatřením na úsporu energie a vody minimalizuje svůj vlastní provoz. (TZ)

„Naším cílem je začlenit principy udržitelnosti do co největšího počtu obchodních rozhodnutí a aktivit. Abychom zajistili dosažení tohoto cíle, důsledně stanovujeme dílčí úkoly pro každý rok,“ komentoval situaci manažer pro vnější vztahy Giovanni Seppia.

Společnost EURid zavedla od roku 2011 systém environmentálního managementu (EMS) certifikovaný normami ISO 14001:2004 a EMAS (nařízení č. 1221/2009/ES), aby mohla adekvátně posuzovat ekologické dopady svých aktivit.

Úplné znění Prohlášení o dopadech na životní prostředí (Environmental Declaration) 2015-2017 včetně cílů a akcí pro nadcházející roky naleznete na odkazu http://eurid.eu/cs/o-nas/setrnejsi-pristup-k-zivotnimu-prostredi .

O .eu a sdružení EURid

Internetová doména .eu patří mezi největší domény nejvyšší úrovně na světě a spojuje více než 500 milionů lidí v 31 zemích do jedné internetové identity. Od roku 2005, kdy byla tato doména otevřena k registraci, bylo zaregistrováno přes 3,9 milionů doménových jmen.eu. Mnoho společností a obchodních značek využívá internetových stránek s doménou.eu k tomu, aby jasně vyjádřily svou evropskou identitu a své obchodní ambice.

EURid je nezisková organizace, která spravuje doménu nejvyšší úrovně .eu na základě veřejné soutěže a jmenování Evropskou komisí. Sdružení EURid spolupracuje s více než 750 akreditovanými registrátory a zajišťuje podporu ve 24 úředních jazycích EU. Organizace EURId získala certifikaci v oblasti bezpečnostního standardu ISO27001 v roce 2013 jako součást své pokračující aktivity v oblasti bezpečnosti dat. Organizace EURid je zaregistrována v programu EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), což je vyjádřením jejích ekologických závazků. EURid má své ústředí v Bruselu (Belgie) a regionální kanceláře v Pise (Itálie), Praze (Česká republika) a Stockholmu (Švédsko). Více informací na: http://www.eurid.eu.

 

Informace pro média získáte na:

Email: press@eurid.eu   Tiskové centrum:: http://www.eurid.eu/cs/o-nas/tiskove-centrum