Studie IBM: Cloud computing dává firmám konkurenční výhodu a pomáhá zdvojnásobit tržby i zisky

Armonk, stát New York, 24. října 2013 – Organizace díky využití pokročilých cloudových technologií a nástrojů k reportování zaznamenávají téměř dvojnásobný nárůst tržeb a dvaapůlkrát vyšší tržby než srovnatelné firmy, které ke cloud computingu přistupují zdrženlivěji. Vyplývá to z nedávno provedené studie společnosti IBM, jíž se zúčastnilo přes 800 vedoucích představitelů firem a uživatelů po celém světě.1 (TZ)

Průzkum IBM také odhalil, že strategický význam cloudu pro nejvyšší vedení firem – např. generální ředitele, ředitele marketingu, financí, lidských zdrojů či nákupu – se zvýší ze současné hodnoty 34 % až na 72 %, čímž dokonce převýší jeho význam pro vedoucí pracovníky v IT, kteří mu vysoký strategický význam přisuzují v 58 %.

Studie dále ukazuje, že každá pátá organizace, která intenzivně zavádí cloudová řešení, dosahuje díky cloudu nejen snížení nákladů a zvýšení efektivity, ale navíc získává i konkurenční výhodu.

Tyto přední organizace si uvědomují výhody cloudu a je u nich o 170 % pravděpodobnější, že budou cloud ve vyšší míře využívat k analýzám vedoucím k lepším informacím a obchodním výsledkům. Z průzkumu IBM také vyplynulo, že přední organizace vyhledávají cloud, aby se odlišily od konkurence. Dále platí, že s o 136 % vyšší pravděpodobností využijí cloud ke zdokonalení vztahů se zákazníky.

Ve srovnání s firmami, které ke cloudu přistupují s menším zájmem, se tyto přední organizace vyznačují následujícími charakteristikami:

  • Mají o 117 % vyšší pravděpodobnost, že využijí cloud k rozhodování na základě dat.

  • Je u nich o 79 % vyšší pravděpodobnost, že se spolehnou na využití cloudu k nalezení a využití odborných znalostí pro intenzivnější spolupráci v rámci týmu.

  • 66 % z nich využívá cloud k posílení vztahů mezi IT a dalšími odděleními a většina z nich také používá cloud za účelem integrace a uplatnění mobilních a sociálních technologií, analytiky a technologií pro velká data.

Ze studie vyplývá, že přední představitelé byznysu a technologické sféry by měli upřednostnit investice do cloudu zejména v těch oblastech, kde se mohou odlišit od své konkurence.

Očekává se, že do roku 2017 přesáhne trh veřejných cloudových služeb 244 miliard dolarů.2 Firmy plánují využít těchto rychle rozvíjejících se příležitostí spojených s cloudem k transformaci podnikání. IBM s cílem rozvíjet své cloudové iniciativy investovala od roku 2007 v rámci více než desítky akvizic přes 6 miliard dolarů.

Původní tiskovou zprávu v angličtině si můžete přečíst zde.

1 Ke zkoumaným rostoucím trhům patří Austrálie, Brazílie, Čína, Indie, JAR, Polsko a Singapur. Zkoumané zralé trhy představovaly Francie, Japonsko, Kanada, Německo, USA a Velká Británie. S ohledem na možné zkreslení byly výsledky přepočítány ve vztahu k celkovým výdajům na IT v daných zemích.

2 Gartner, 27. září 2013 G00248730, „Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2011-2017, 3Q13 Update“.