Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 48. týdnu 2013

Praha, 28. listopadu 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu odsouhlasila k veřejné konzultaci návrh změn ve využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 39,5 GHz do 43,5 GHz, původně určeného k provozu multimediálních bezdrátových systémů. Nově navržené podmínky umožní v tomto pásmu zavádět vysokokapacitní pevné spoje typu bod-bod. (TZ)

Rada ČTÚ se na svém zasedání v posledním listopadovém týdnu dále seznámila s hodnocením současného stavu trhu šíření televizního vysílání. Dokument konstatuje, že zemské digitální vysílání pokrývá v současné době více než 95 % obyvatelstva celoplošnými programy a rychle se zvyšuje i pokrytí regionálním vysíláním. Celková kapacita multiplexů nyní pokrývá poptávku poskytovatelů obsahu po celoplošném vysílání a dává i určitou možnost pro přechod mezi jednotlivými multiplexy. Počet příjemců kabelového i satelitního televizního vysílání mírně klesá, a to jako reakce jednak na dodatečné zavedení poplatků příjemcům satelitního vysílání a jednak na zvyšující se konkurenci volně dostupného zemského televizního vysílání.

Dále se Rada ČTÚ seznámila se záměrem úřadu předložit do veřejné konzultace výsledky mapování širokopásmové infrastruktury v rámci přípravy programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace (NGA). Veřejnou konzultaci považuje ČTÚ za důležitý krok při ověření výsledků mapování.

Detailní informace o činnosti regulátora naleznou zájemci v Měsíční monitorovací zprávě za listopad 2013.