Intel: Zákazníci chtějí pro svoje data bezpečnější cloud

PRAHA, 4. prosince 2013 – Technologie Intel pro zajištění důvěryhodného prostředí systémů na platformě Intel Xeon začínají být dostupné v České republice – jejich implementaci aktuálně ohlásila společnost Cloud4com, provozovatel virtuálních privátních datových center s unikátními garancemi kvality služby. (TZ)

Zákazníci, kteří prostřednictvím Cloud4com využívají infrastrukturu cloudu jako službu (IaaS), mohou mít jistotu, že prostředí, v němž provozují své systémy a aplikace a uchovávají svá data, splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost. Cloud4com díky technologiím Intel Trusted Execution Technology (TXT) a HyTrust Appliance garantuje zabezpečení konfigurace prostředí, zajištění jeho ochrany proti útokům a dodržování certifikovaných procesů při správě tohoto prostředí kvalifikovanými pracovníky.

Jak prokázala aktuální analýza tématu podnikových cloudů v prostředí českých webů, kterou zadaly společnosti Cloud4com a Intel společnosti Memepower, diskuse související s bezpečností podnikových cloudů nijak nepolevují, právě naopak. Znepokojení a nejistotu z bezpečnosti cloudů u uživatelů vzbuzují jak kauzy s globálním dosahem související s odposlechy NSA, tak neustále rostoucí počty kyberútoků a kyberzločinu, které musí velmi citlivě vyhodnocovat zejména firmy.

„Lidé v prostředí českého internetu vnímají jako nejvýznamnější bezpečnostní hrozby umístění dat mimo firmu, zajištění nepřetržitého provozu v režimu 24×7 a skutečnost, že větší otevřenost firemních aplikací směrem k internetu zvyšuje možnost útoků na velmi citlivá a strategická podniková data,“ shrnuje závěry analýzy Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Itel.

Analýza českého internetu dokládá, že téma bezpečnosti v odborném i laickém „vox populi“ silně rezonuje i v oblastech, které se týkají provozu cloudů. „Jako přední poskytovatel cloud computingu v České republice považujeme za klíčové a zodpovědné investovat do nejpokročilejších bezpečnostních technologií Intel s cílem nabídnout našim zákazníkům nejúčinnější dostupné řešení pro ochranu cloudů a zajistit tak jejich důvěryhodné prostředí,“ říká Jaroslav Hulej, obchodní ředitel společnosti Cloud4com.

„Nedávná studie společnosti EY prokázala, že vysoká míra nespokojenosti se zabezpečením firemních informací vede 93 % firem k tomu, že chtějí v nejbližším období zachovat nebo navýšit investice pro boj s počítačovou kriminalitou. České firmy s 84 % v tomto obezřetném přístupu nejsou výjimkou, i zde platí, že jejich rozpočty jim umožňují investovat více do inovativních bezpečnostních řešení,“ říká David Kesl, partner oddělení IT poradenství a řízení technologických rizik společnosti EY.

O růstu trhu počítačové bezpečnosti mluví i studie Gartner, podle níž firmy letos na bezpečnost vydají 67,2 miliard dolarů, tedy o 8,7 % více než v roce minulém. Mezi hlavními trendy, které budou podporovat trh řešení pro zabezpečení IT v letošním roce, analytici řadí mobilní bezpečnost, velká data a ochranu proti cíleným útokům. Analytici společnosti Gartner očekávají, že vzestup investic do technologií počítačové bezpečnosti bude pokračovat i v následujících letech.

O technologii Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)

Technologie Intel TXT je soubor bezpečnostních funkcionalit, které zajišťují validaci HW a SW prostředí a jeho komponent – od firmwarů HW platformy, přes konfiguraci BIOS, bootloaderu operačních systémů, jádra operačního systému včetně jeho knihoven. Je tak možné účinně chránit prostředí před útoky na firmware serverů a jeho komponent (např. změna v kódu BIOS a jeho konfiguraci), dále útoky na úroveň operačních systémů včetně hypervisoru (např. změnou konfigurací prostředí a částí systémových knihoven) a také před útoky vedoucí k neoprávněné instalaci částí SW, který může např. odposlouchávat přenášená data přes síťová rozhraní nebo data zpracovávána v operační paměti serveru (Root kits).

Technologie Intel TXT využívá HW komponentu Intel Trusted Platform Module (TPM), která obsahuje velmi silné bezpečnostní mechanismy, pro generování a ukládání digitálních otisků jednotlivých komponent systému (hash). Tyto otisky je následně možné využívat k ověřování důvěryhodnosti celého systému a rozhodování, zda je způsobilý pro provoz systémů a aplikací zákazníka.

O technologii HyTrust Appliance

HyTrust Appliance je velmi robustní řešení od společnosti HyTrust, které poskytuje automatizaci procesů bezpečnosti na virtualizační platformě VMware vSphere a Cisco Nexus. Díky integraci technologie Intel TXT do tohoto produktu je možné z jednoho rozhraní zajistit důvěryhodné prostředí od komponent fyzických serverů, přes virtualizační vrstvu VMware až po virtualizované síťové komponenty Cisco a zásadním způsobem tak mění pohled na běžnou správu komplexního virtualizovaného prostředí. Je tak možné zajistit, aby každá operace nad prostředím byla je ověřena, zaznamenána a v případně rekonfigurace tohoto prostředí ještě manuálně potvrzena např. nadřízeným pracovníkem (Secondary Approval). HyTrust Appliance tak vlastně zajišťuje roli proxy serveru pro přístup ke správě a řízení celého prostředí virtualizace na platformě VMware.

O společnosti Cloud4com

Společnost Cloud4com je poskytovatelem služby Virtuální privátní datové centrum. Služba nabízí zákazníkům maximální flexibilitu nakládání s  IT infrastrukturou a díky on-line managementu přispívá k vyšší efektivitě v oblasti investic, procesů a rychlosti nasazování business aplikací. Služba zákazníkům poskytuje unikátní dostupnost (SLA) ve dvou úrovních. Dostupnost infrastruktury jako celku v úrovni 99,999%, dále pak dostupnost kvalitativních parametrů jednotlivých komponent služby, typicky rychlost virtuálních disků nebo výkon virtuálních procesorů. Služba je určena širokému spektru zákazníků, od velkých podniků, přes instituce státní správy, až po středně velké společnosti. Další informace o společnosti naleznete na www.cloud4com.com.

O společnosti Intel

Společnost Intel (NASDAQ:INTC) je světovým lídrem v oblasti inovací informačních technologií. Navrhuje a vytváří nezbytné technologie, které tvoří základ výpočetní techniky po celém světě. Další informace o společnosti Intel jsou dostupné na www.intel.com/pressroom a http://blogs.intel.com.