TSC – „Intraday proces“ byl spuštěn do provozu

Po úspěšném několikaměsíčním pilotním ověření byl do provozu spuštěn „Intraday proces“ jako součást platformy CTDS, která slouží pro výměnu dat, kontrolu a zvyšování jejich kvality a bezpečnostní analýzy a využívá se pro plánování provozu propojených energetických přenosových soustav v srdci Evropy. Současně byla v Mnichově členy TSC otevřena Společná kancelář provozovatelů přenosových soustav (TSO) sdružených v TSC (TSC TSOs – Joint Office), odborné pracoviště a informační středisko, které podporuje užší spolupráci mezi jednotlivými členy a pomáhá TSO v efektivnějším plnění úkolů. (TZ)

Platforma CTDS, dodávaná společností Unicorn Systems, je klíčovým IT řešením využívaným 12 přenosovými soustavami, které jsou sdruženy v rámci iniciativy TSC (TSO Security Cooperation) s cílem zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny v Evropě. Na rozdíl od dřívější procedury prováděné na den dopředu, nový Intraday proces umožňuje provádět průběžné vnitrodenní aktualizace předpovědi chodu sítě a vyhodnocení bezpečnosti s hodinovým předstihem. Například v souvislosti s využíváním nových zdrojů elektrické energie (větrné či fotovoltaické elektrárny) mohou v přenosové soustavě velmi rychle vznikat nečekané nerovnováhy, které se výrazně liší od původní předpovědi a mohou ohrozit bezpečnost celé soustavy.

Systém CTDS automaticky zkonsoliduje veškerá dodaná data takřka v reálném čase a poskytne zpřesněnou předpověď ohledně chodu sítě, která vyhodnotí dopady změn na jednotlivé zúčastněné operátory. Tímto způsobem nový proces dovoluje operátorům okamžitě reagovat na aktuální podmínky a pomáhá jim aktivně předcházet nebezpečí blackoutu.

Nově založená společná kancelář v Mnichově pod názvem TSC TSOs – Joint Office představuje další rozšíření spolupráce v rámci iniciativy TSC a povede k efektivnější, kvalitnější, lépe koordinované a rychlejší realizaci nových úkolů a výzev. Pracuje zde 15 odborníků z účastnických TSO, kteří se nepřetržitě věnují novým úlohám v oblasti řízení přenosových soustav a zajišťují vysokou úroveň spolehlivosti dodávek v Evropě dnem i nocí. Mezi jejich klíčové úkoly patří sledování kvality dat, zajišťování stabilního provozu IT nástrojů v rámci TSC a příprava nových procesů plánování provozu a bezpečnostních analýz. Softwarové aplikace TSC byly vyvinuty společností Unicorn Systems. Mezi poskytované služby patří například monitorování a provozování společných „Day-ahead“ a „Intraday“ procesů, návrhy optimalizačních opatření nebo IT služby. To vše přispěje k ještě vyšší bezpečnosti přenosových soustav v rámci Evropy, a to při zachování stávající decentralizované zodpovědnosti jednotlivých TSO.

O TSO Security Cooperation Group (TSC)

Skupina TSC (Transmission System Operator Security Cooperation) vznikla v prosinci 2008 jako iniciativa rovnocenných partnerů s decentralizovaným přístupem k rozvoji evropské regionální spolupráce zaměřené na bezpečnost soustav v příslušných zemích i v celé Evropě. Jejími členy jsou 50Hertz a Amprion (Německo), APG (Rakousko), ČEPS (Česká republika), ELES (Slovinsko), Energinet.dk (Dánsko), HOPS (Chorvatsko), PSE (Polsko), swissgrid (Švýcarsko), TenneT TSO (Německo), TenneT TSO (Nizozemí), TransnetBW (Německo) a jeden pozorovatel, MAVIR (Maďarsko).

Zúčastnění PPS založili stálou skupinu bezpečnostních expertů nazvanou TSO Security Panel (Bezpečnostní panel PPS), vyvinuli nové nástroje pro spolupráci určené pro dispečinky a společnou IT platformu CTDS pro výměnu dat a běžná hodnocení bezpečnosti podle kritéria n-1. Hlavním cílem TSO z iniciativy TSC je další prohloubení provozní spolupráce mezi jednotlivými TSO za účelem udržení vysoké úrovně celkové bezpečnosti soustav v evropské elektrifikační síti. Účastníci iniciativy TSC se nebrání účasti dalších TSO.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O ELEKTROSYSTEM

Společnost ELEKTROSYSTEM je významným dodavatelem řídicích a informačních systémů pro dispečerské řízení v oblasti energetiky ve Střední Evropě. K jejím hlavním aktivitám patří vývoj, výroba, instalace a servis řídicích systémů. Řídicí systémy jsou vyvíjeny i instalovány v úzké součinnosti s budoucími uživateli a proto splňují v maximální možné míře jejich požadavky pro plnohodnotné řízení přenosu a distribuce elektrické energie. Společnost byla založena v r. 1990 a za dobu svého působení zrealizoval více než 20 aplikací řídicích systémů energetických soustav všech napěťových úrovní. ELEKTROSYSTEM je tvořen dvěma složkami, jedna se sídlem v Brně, Česká republika a druhá se sídlem v Žilině, Slovenská republika. Detailní informace o společnosti lze získat na webových stránkách www.elektrosystem.eu.