ICT ve službách státu

Stát má možnost zvýšit daňové výnosy a také zvýšit efektivitu vlastních nákupů, aniž by to občanům a podnikatelům přineslo nové administrativní povinnosti. Stačilo by chytře využít možností a systémů, které mají centrální úřady k dispozici. S konkrétním návrhem postupu přišel Richard Kaucký, předseda představenstva Software602. (TZ)

Kompletní dokument je k dispozici na http://www.602.cz/files/ICT-ve-sluzbach-statu.pdf

„Informační systémy vytvářené pro centrální státní správu jsou složitým inženýrským dílem, které vyžaduje vysokou úroveň znalostí, souhru legislativní a procesní… Nelze od nich očekávat zázraky, pokud je špatně definované zadání,“ píše Richard Kaucký v úvodu a upozorňuje, že i velmi dobře míněný projekt může skončit neúspěchem nebo může vést k neúnosnému zvýšení administrativy.

Jeho návrh pokrývá následující oblasti a vychází z následujících zásad:

ANALÝZA DAT NA VSTUPU PROTI ŠEDÉ EKONOMICE

  • Není zapotřebí zavádět povinné pořizování registračních pokladen ani jiných technologií či zařízení. Registrační pokladny jsou totiž tak drahé, že by jejich pořízení bylo pro řadu malých krámků zničující, a podobně by tomu bylo s internetovými výkazy tržeb.

  • Státní orgány by měly místo toho porovnávat údaje o nákupech a prodejích. Pokud by se ukázala výrazná disproporce mezi vykazovaným obratem a objemem nakoupených surovin, materiálu či zboží, následovala by cílená kontrola finančního úřadu.

  • Drobní podnikatelé by odevzdávali stejná daňová přiznání jako dosud.

  • Větší firmy (plátci DPH) by odevzdávaly daňová přiznání v jiné struktuře, k čemuž by stačila nepatrná změna v jejich účetních systémech. Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou pravidelně aktualizovány (upgradovány), vyžádalo by si to minimální náklady navíc.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY U VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ – TRANSPARENTNOST S VEŘEJNOU KONTROLOU

  • Orgány veřejné moci (centrální státní správa, regionální samospráva atd.) mohou již nyní zveřejňovat na internetu veškeré smlouvy, objednávky a faktury. Není třeba nového zákona, ale rozšíření povinně zveřejněných informací v zákonu o svobodném přístupu k informacím.

  • Aby se takové opatření obešlo bez zbytečných nákladů a administrativy, měly by orgány veřejné moci přijímat pouze elektronické faktury ve stanoveném formátu – podobně jako je tomu třeba v Rakousku.

  • Tím formátem by mohl být ISDOC, tedy elektronický fakturační formát, který podporují všechny účetní systémy a který lze vytvořit i pomocí bezplatně dostupných nástrojů.

Zmíněný dokument Richarda Kauckého (http://www.602.cz/files/ICT-ve-sluzbach-statu.pdf) vysvětluje tyto návrhy detailněji, včetně toho, jaké legislativní kroky by bylo nutné přijmout a odkazů na ukázky novel.