Doporučení ČTÚ k návrhům smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad na základě analýzy smluvních dokumentů, kterou provedl u více než 40 největších poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, vydává ucelený soubor doporučení, co je ve smluvních podmínkách možné považovat za férová a neférová ustanovení.

Jako neférová jsou v materiálu označena jak smluvní ujednání, která jsou přímo v rozporu s právní úpravou a v těch případech, kdy poskytovatel takové smluvní ujednání skutečně vůči účastníkovi uplatní, může se dopustit správního deliktu, tak i ta smluvní ujednání, která sice není možné hodnotit jako protiprávní, nicméně jejich úprava žádoucím směrem by výrazně zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a jejich vnímání spotřebiteli.