Bezplatný seminář: Software ABAQUS pro výpočty nelineárních materiálů

Společnost IDIADA, distributor softwaru Abaqus v Česku a na Slovensku a certifikovaný partner Dassault Systèmes, zve na pravidelný seminář o možnostech využití softwaru Abaqus. Ve čtvrtek 27. února 2014 se bude hovořit o nelineárních materiálech – zejména o využití FEM analýz při výpočtech s gumou a plasty. (TZ)

Seminář se zaměří na popis chování těchto materiálů a možnosti jejich simulace. Vysvětlí způsob vytváření materiálových definic a jejich zadávání do výpočetního systému Abaqus. Současně nastíní potřebná měření, pomocí nichž je možné upravovat materiálový model. Příklady využití doplní praktické zkušenosti s vlastními projekty společnosti IDIADA.

Akce proběhne 27. února od 13 hodin v BBC Centru, Budova C, Vyskočilova 1/1410, Praha 4. Účast na semináři je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace předem zde.