U .eu převládají komerčně zaměřené webové stránky

Brusel 6. února 2014 – 37,8 % webových stránek s doménou .eu se využívá k obchodním
a podnikatelským účelům, v porovnání s průměrnými 30,5% webových stránek u gTLDs jako je .com, .biz a .net.Tento údaj přinesla zpráva o kategorizaci webových stránek zveřejněná dnes správcem domény nejvyšší úrovně .eu společností EURid. (TZ)

„Naše zjištění zdůrazňují skutečnost, že podniky v rámci Evropské unie nadále rády používají doménu .eu,“ uvedl výkonný ředitel společnosti EURid Marc Van Wesemael. „Doména .eu se svou jedinečnou mezinárodní dimenzí se ideálně hodí pro obchodní aktivity v mnoha zemích EU.“

Tato zpráva připravená ve spolupráci se Statistickým výzkumným centrem v Lovani , jejímž cílem je porozumět, jak jsou webové stránky využívány, také ukazuje, že došlo k významnému poklesu procentuálního zastoupení tzv. pay-per-click (PPC) stránek na internetu, a to z 20,6 % v roce 2011 na 11,8 % v roce 2013. Skutečnost, že PPC stránky ztrácejí na popularitě, naznačuje, že příjmy z tohoto typu stránek klesají.

Zjištění jsou založena na výsledcích analýzy doménových jmen převzatých ze zónových souborů generických domén nejvyšší úrovně .com, .net. .org, .biz, .info, .pro a .mobi a národní domény nejvyšší úrovně  .eu. Z každého zónového souboru byl vybrán náhodný vzorek doménových jmen, jenž byl následně posouzen mezinárodním týmem výzkumných pracovníků. Celkově bylo posouzeno 5 000 doménových jmen pro každou TLD. Webové stránky spojené s konkrétním doménovým jménem pak byly zařazeny do jedné z osmi kategorií: obchodní, komunitní, pay-per-click, stránka bez obsahu (holding page), institucionální, chráněné heslem, chybné a pornografie.

Další zjištění

  • Webové stránky všech domén nejvyšší úrovně jsou nejčastěji využívány k podnikání a obchodování, přičemž průměrně je pro obchodní a podnikatelské aktivity využíváno 30,5 % všech webových stránek.

  • Další nejčastější typ stránek následující po stránkách s podnikatelským a obchodním účelem jsou webové stránky dosud bez obsahu (27,8 %).

  • Starší generické domény nejvyšší úrovně mají stále své charakteristické uživatelské profily, například doména .org si zachovává vysoký podíl komunitních stránek.

  • Pornografie tvoří pouze 0,9 % webových stránek, což je v rozporu s obecně zastávaným míněním, že tyto stránky jsou na internetu všudypřítomné.

Úplné znění zprávy„Trendy ve využití webových stránek u domén nejvyšší úrovně 2014“ je k dispozici ke stažení na adrese http://link.eurid.eu/insights.  Jedná se o součást série zpráv.eu Insights, jež vychází z šetření, studií a výzkumů provedených společností EURid ve spolupráci s experty a čelnými představiteli odvětví.

O .eu a sdružení EURid

Internetová doména .eu patří mezi největší domény nejvyšší úrovně na světě a spojuje více než 500 milionů lidí v 31 zemích do jedné internetové identity. Od roku 2005, kdy byla tato doména otevřena k registraci, bylo zaregistrováno přes 3,5 milionů doménových jmen .eu. Mnoho společností a obchodních značek využívá internetových stránek s doménou .eu k tomu, aby jasně vyjádřily svou evropskou identitu a své obchodní ambice, například společnosti Fairtrade International, Foot Locker, Louis Vuitton, the MAN Group, Microsoft Corporation, Orangina a Toyota.

EURid je nezisková organizace, která spravuje doménu nejvyšší úrovně .eu na základě veřejné soutěže a jmenování Evropskou komisí. Sdružení EURid spolupracuje s více než 750 akreditovanými registrátory a zajišťuje podporu ve 24 úředních jazycích EU. Organizace EURId získala certifikaci v oblasti bezpečnostního standardu ISO27001 v roce 2013 jako součást své pokračující aktivity v oblasti bezpečnosti dat. Organizace EURid je zaregistrována v programu EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), což je vyjádřením jejích ekologických závazků. EURid má své ústředí v Bruselu (Belgie) a regionální kanceláře v Pise (Itálie), Praze (Česká republika) a Stockholmu (Švédsko). Více informací na: http://www.eurid.eu.