Studentská stavba virtuální jaderné elektrárny Cenelín se rozšiřuje

Praha, 5. března 2014 – Stavební tým virtuální jaderné elektrárny Cenelín se více než rok po začátku rozrůstá. Do projektu sdružení CENEN a společnosti Dassault Systèmes se vedle studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze zapojil i Energetický ústav Strojní fakulty VUT v Brně a studenti SPŠ Pelhřimov. Ti modelují základní strojní součásti, které se používají v sestavách velkých komponent. (TZ)

Projekt JE Cenelín byl spuštěn na podzim roku 2012. Studenti v jeho rámci řídí pomocí softwarových nástrojů virtuální výstavbu jaderné elektrárny. V první polovině roku 2013 proběhla série školení softwaru CATIA V6 a ENOVIA u firmy DYTRON pro doktorandské studenty, kteří své vědomosti nyní budou předávat dalším. Software v hodnotě několika milionů korun poskytl studentům hlavní partner projektu, společnost Dassault Systèmes.

„Už Jan Ámos Komenský razil heslo škola hrou. Projektem Cenelín se snažíme uvést tento přístup do praxe i na úrovni vysokého školství. Jde nám hlavně o to, aby si studenti uvědomili komplexnost takových technologických celků jako je jaderná elektrárna, pochopili provázanost poznatků, které si osvojují v teoretických předmětech, a mohli je uplatnit v zatím virtuální praxi,“ uvedl docent Václav Dostál z Fakulty strojní ČVUT.

„Snažíme se podporovat studentky a studenty technických oborů a dát jim možnost získat už při studiu zkušenosti s nejnovějšími 3D technologiemi, které využijí v praxi a umožní jim lépe se uplatnit na trhu práce,“ dodal Ján Gajdoš, ředitel společnosti Dassault Systèmes pro Českou republiku.

Vedle organizačních příprav a tvorby zázemí se studenti zúčastnili stáže u firmy NIAEP v ruském Jižním Novgorodě. Tady tým získal informace o aplikaci nových softwarových prostředků a využití 3D technologií přímo v projekční kanceláři společnosti Rosatom. Na FS ČVUT nato vznikl nový volitelný předmět CATIA pro energetiku pro studenty bakalářského a magisterského programu.

V další fázi se budou tvořit a zavádět první modely do systému a spustí se virtuální příprava výstavby. Ve spolupráci s Dassault Systèmes budou studenti zkoumat možnosti využití dalších softwarových nástrojů (CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA a 3DVIA Composer) pro vytvořené 3D modely komponent a pro řešení jejich chování při  provozním zatížení.