Operátoři chtějí pokrýt tunely metra

Operátoři plánují společnými silami pokrýt nově stavěné stanice a tunely na lince A pražského metra mobilním signálem a umožnit tak zákazníkům nejen pohodlné volání ve stanicích a tunelech, ale hlavně rychlé připojení na internet. K vybudování kompletní sítě operátory přivedl společný zájem o celkově vyšší spokojenost  zákazníků, informuje Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). (TZ)

V rámci pokrytí celého metra jsou v plánu obrovské investice v řádu stovek milionů korun. Návratnost je ale v tomto případě sporná.  V současné době je všech 56 stanic metra pokryto signálem 2G, ten však s ohledem na prudký vývoj mobilních technologií již není dostatečný. Pokrytí tunelů však zatím chybí. Zasíťování jediné stanice včetně tunelu přijde zhruba na 10 milionů korun.

Cílem operátorů je v tuto chvíli pokrýt nově budované stanice a tunely metra A, jejichž otevření je plánováno ke konci roku 2014 a zde pak otestovat provoz pilotně. Rozhodujícím úkolem je dosáhnout shody na platbách za umístění vyzařovacích kabelů, které pokrytí tunelů mobilním signálem umožní.

Důležitost tématu pokrytí metra signálem deklarovalo DPP již ve své tiskové zprávě v prosinci 2012 (zde). Podle mluvčího dopravního podniku Jiřího Štábla dal DPP operátorům pro realizaci standardní komerční podmínky pro umístění zařízení v prostorách metra.  Dopravní podnik neprojevil zájem se na budování sítí podílet.

Pokud nyní jednání rychle nepokročí, nebudou tunely mezi stanicemi pokryty mobilním signálem současně s uvedením nových stanic metra do provozu. Dodatečná instalace by pak byla zbytečně technologicky složitější a také téměř 2x dražší. Z těchto důvodů by byla ohrožena její realizace.

O asociaci

Asociace působí na českém trhu od roku 2003. Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. Řádným členem APMS je také společnost Air Telecom a.s., provozovatel telekomunikační sítě CDMA a poskytovatel mobilních služeb v GSM síti AIR.