Software602 členem světové PDF Asociace

PRAHA (25. března 2014) – Společnost Software602 se jako první česká firma stala členem mezinárodního sdružení pro práci s formátem PDF. PDF Asociace s centrálou v Berlíně sdružuje nejvýznamnější světové dodavatele softwarových nástrojů a experty z organizací, které formát PDF používají. (TZ)

Formát PDF (Portable Document Format) byl vyvinut na začátku 90. let firmou Adobe, dnes je však detailně popsán ISO normami a trh potřebných softwarových produktů je plně konkurenční. Software602 se zaměřuje zejména na skupinu archivačních formátů PDF/A, která zajišťuje, že dokument bude možné bez problémů zobrazit na dosud neznámých budoucích zařízeních a v budoucích verzích software.

Společnost Software602 nedávno zahájila poskytování služby Long-Term Docs, která pečuje o dokumenty v úložišti zákazníka tak, aby byla spolehlivě udržena jejich právní použitelnost po neomezeně dlouhou dobu. K tomu využívá formáty PAdES (zajištění autenticity) a PDF/A (zajištění čitelnosti) PDF dokumentů. Pro ostatní formáty souborů a dat pak rozšířené specifikace XAdES (strukturované XML dokumenty) a CAdES (obecná binární data, datové zprávy). Poskytováním služby Long-Term Docs se zařadila mezi technologicky nejpokročilejší firmy na evropském trhu a získání plného členství v PDF Asociaci to podporuje.

Senior konzultant společnosti Software602 Martin Vondrouš uvedl: „Na reakcích expertů z jiných členských organizací je vidět, že na nás pohlížejí se značným respektem. Sami pracují s podobnými nástroji, takže vědí, kolik technologických výzev jsme museli zvládnout, než jsme mohli přivést službu Long-Term Docs na evropský trh. Společně s členstvím v Evropské asociaci pro telekomunikační standardy to znamená, že můžeme spoluurčovat trendy v oblasti dlouhodobých digitálních dokumentů.“

O Software602

Software602 je český dodavatel programového vybavení s více než 20letou historií. Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme vyrostli ve firmu schopnou realizovat i velké integrační projekty.

Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Naším posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení založená na formulářových aplikacích s podporou všech operačních systémů včetně mobilních platforem a s návazností na stávající informační systémy. Podporujeme celé procesy a celý životní cyklus práce s dokumentem od vzniku po zajištění dlouhodobé archivace.

Firma je certifikována podle řady mezinárodních norem, včetně řízení kvality ISO 9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, klíčoví pracovníci mají certifikace ITIL a Prince2. Software602 zaměstnává více než 100 lidí, roční obrat činí asi 200 milionů korun.

Reklamy