Doba velí, vyzbrojte se XaaS. Ale proč?

Sám nebo si někoho najmout? Dilema, které lze pojmout z mnoha různých úhlů pohledu a které je zcela běžné nejen v informačních technologiích. Té části našeho já, které velí využívat třetí stranu, se bude možná zamlouvat slovní spojení „as a Service“. (TZ)

Hned v úvodu musíme zmínit jednu důležitou věc – označení „as a Service“ sice vypadá velmi moderně a jako naprostá novinka, ale není tomu tak. Ve skutečnosti jde o buzzword odpovídající přístupu, který v informačních technologiích známe již nejméně deset, patnáct let. Ano, ti z vás, kteří si vzpomenou na tehdy tak moc proklamovaný outsourcing, jsou na správné stopě. Zpřístupnění v podstatě čehokoli jako služby je právě vylepšenou a opakovatelnou formou outsourcingu.

O co jde?

Zásadní odlišností od klasického vlastnictví a zajištění potřebné funkcionality vlastními silami je, že zákazníka při domlouvání služby nemohou ovlivňovat parametry technického zajištění dané služby. Jinými slovy, zákazník si specifikuje, co od služby očekává, jak má být dostupná, jakou funkcionalitu má plnit, jakou požaduje garanci apod. Ale cokoli dalšího, mimo jiné včetně hardwarových i softwarových parametrů a typů konkrétních zařízení, je již v gesci poskytovatele služby.

Chcete příklad? Zákazník přijde s tím, že potřebuje ochranu síťového přenosu a dodavatel na základě poskytnutých informací například o využívaných síťových službách, rozsahu blokované komunikace, propustnosti, spolehlivosti a garancích navrhne vhodné řešení. Všimněme si, že zákazník nejen že nemusí uvést, že chce firewall, ale především vůbec neříká, jaké zařízení s jakými technickými parametry a s jakými licencemi má poskytovatel služby využít. Mimochodem, mobilnímu operátorovi také neříkáme, od jakého dodavatele má nakoupit základnové stanice či jaké servery má použít pro evidenci uskutečněných hovorů. A v restauraci při objednávce nespecifikujeme, na jakém grilu a z jakých konkrétních ingrediencí má kuchař položku z jídelního lístku připravit.

S tímto přístupem jsme se samozřejmě setkávali již u outsourcingu a drobné rozdíly souvisely především s malou univerzálností řešení. Outsourcing byl takřka vždy individuálním řešením přizpůsobeným na míru, „as a Service“ je mnohem bližší onomu pověstnému „jak Baťa cvičky“. Opakovatelnost řešení v případě poskytování služeb umožňují především technologie virtualizace a zpracování dat v cloudu spolu s dostatečnou konektivitou.

Zákazník v případě „as a Service“ získává výhody nejen díky značné abstrakci, ale také díky vysoké kvalitě služeb. Ta je ve srovnání se zajištěním vlastními silami obvykle nejen mnohem vyšší, ale také nákladově efektivní. Výhodou je i přidaná hodnota, například v podobě proaktivního dohledu, průběžné optimalizace či helpdesku.

Má to svá ale…

Vše ale není tak růžové, jak by se mohlo zdát. V důsledku abstrakce technické stránky budou zákazníci stále častěji posuzovat nabízené služby pouze podle ceny. A obdobně jako v jakékoli jiné oblasti i v případě „as a Service“ platí, že na trhu jsou a vždy budou k dispozici služby naprosto nevyhovující i opravdu špičkové. Včetně velké škály mezi těmito dvěma hranicemi. Můžeme namítnout, že srovnávat jde také podle parametrů služby. Ano, ale jen ve velmi omezené míře. Papír přece snese hodně a nekorektní poskytovatelé si z nějaké polopravdy těžkou hlavu nedělají.

Až se „as a Service“ stane běžnou IT komoditou, a k tomu dojde, bude mít zákazník možnost se správně rozhodnout? Určitě ano, ale nesmí se orientovat pouze podle ceny, ale také podle nepřímých ukazatelů. Jedním z nich je například ochota poskytovatele uzavřít smlouvu na relativně krátkou dobu, například na jeden rok. Věří-li poskytovatel kvalitě svých služeb, věří i v to, že mu po roce neuteče zákazník ke konkurenci. 12 měsíců je rozumná doba, která ale musí být někdy prodloužena – například v důsledku zákaznických úprav. V nabídkách se můžeme orientovat i podle míry škálovatelnosti služby a průběžného přizpůsobování služby reálným potřebám trhu. Nesporným kladem také je, pokud si můžeme jako službu vyzkoušet část IT a úplný „as a Service“ budovat postupně. I tak můžeme oddělit zrno od plev.

Místo služby pronájem

Poskytovatelé služeb se setkávají s nepochopením právě v tom, co ve skutečnosti „as a Service“ znamená. Mnozí zákazníci si poskytnutí služby představují jako způsob optimalizace financování při zachování tradičního přístupu k infrastruktuře a zařízení. Přichází-li zákazník s tím, že chce jako službu konkrétní zařízení (software, infrastrukturu …), je to špatně a jde pak spíš o řízené ICT služby. Jedinou relevantní úrovní požadavků směrem k „as a Service“ jsou parametry služby. Nic víc, nic míň.

Jasná budoucnost? Ano i ne!

A jak to bude dál? To přesně nikdo neví, vyjma toho, že „as a Service“ jako úspěšný přístup v budoucnu určitě nevymizí. Jak rychle bude tento způsob zajištění IT přijímán? A kdy zákazníci začnou uvažovat čistě v úrovni požadovaných vlastností služby? To závisí na řadě okolností, a to včetně ekonomické situace a cyklického návratu IT trendů z minulosti. Navíc uvidíme, zda se třeba za čtyři, šest let neobjeví něco úplně nového. Důležité je, že „as a Service“ je výhodný přístup a že zákazník může do jisté míry ovlivnit, jak moc velké přínosy od tohoto konceptu získá.

Zbyszek LUGSCH

Services Director

Dimension Data Czech Republic

Působnost v Dimension Data zahájil v roce 2008, kdy zastával pozici Solution Manager se zodpovědností za návrh a prodej komplexních řešení ICT infrastruktury. Od roku 2010 zastával pozici Sales & Solution Director a od roku 2012 zodpovídá za rozvoj a dodávku služeb klientům společnosti.

Dimension Data

Založena v roce 1983, společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group. www.dimensiondata.com