Unicorn Systems dodal systém Damas Power do Teplárny Strakonice

Unicorn Systems úspěšně dokončil ve společnosti Teplárna Strakonice implementaci systému Damas Power, řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla. (TZ)

Systém Damas Power na základě evidovaných technických a provozních parametrů teplárny vypočítává možné varianty dodávek elektrické a tepelné energie, včetně rezerv pro poskytování podpůrných služeb, a spotřeby surovin. Prodej elektřiny a tepla je následně realizován na základě vybraného obchodního plánu, který může být postupně upřesňován v několika fázích (roční, týdenní, denní a operativní příprava). Plnění finančního a obchodního plánu, včetně ekonomičnosti chodu výroby, je v systému Damas Power následně vyhodnocováno z různých provozně-ekonomických pohledů.

Damas Power Teplárně Strakonice umožňuje dosahovat  významných tržeb z prodeje elektřiny a podpůrných služeb (PpS) při optimálním využití výrobních zdrojů. Zároveň poskytuje ucelený přehled o provozu teplárny a jejích zařízeních, čímž významně přispívá k ekonomičnosti jejího provozu. Údaje slouží jak pro vlastní potřebu teplárny, tak pro potřeby úřadů (Energetický regulační úřad, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu). V neposlední řadě je Damas Power jako modulární řešení jednoduše do budoucna rozšiřitelný.

„Díky systému Damas Power můžeme řídit technické i obchodní procesy v Teplárně Strakonice mnohem efektivněji a dosahovat významných úspor, což je v dnešní, pro teplárenství tak obtížné době, velmi důležité,“ uvádí Václav Braun, Odborný ředitel pro obchod, Teplárna Strakonice.

Jan Konrád, International Services Director Unicorn Systems, dodává: „Damas Power je řešení, které přináší komplexní podporu provozovatelům tepláren a elektráren a jsem rád, že se nám podařilo uspokojit všechny požadavky tohoto náročného klienta.“

Systém Damas Power je nyní provozován v režimu 24x7x365 a je hlavním provozně-ekonomickým systémem společnosti Teplárna Strakonice a.s.