Admosphere rozšířila monitoring reklamy o týdeník 5plus2

Monitoring reklamy společnosti Admosphere se znovu dočkal významného rozšíření. Po spuštění nezávislého monitoringu rozhlasu v loňském roce byl tentokrát do monitoringu zařazen týdeník 5plus2, a to ve všech jeho 71 regionálních mutacích. Titul je v monitoringu od února 2014, v nejbližších dnech budou do databáze doplněna i lednová vydání tak, aby byla data tohoto titulu k dispozici od začátku roku 2014. (TZ)

Společnost Admosphere rozšířila svůj monitoring inzerce o rozsáhlý titul vycházející v 71 regionálních mutacích – týdeník 5plus2. „Proces zpracování se v mnohém podobá Deníku vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, který je z důvodu velkého množství regionálních mutací pro zpracování monitoringu jeden z nejnáročnějších tiskových titulů,“ uvedl Karel Honzl, ředitel společnosti Admosphere.

Vzhledem k náročnosti zpracování týdeníku posílila společnost Admosphere svůj tým v kódovacím centru v Jindřichově Hradci a také navýšila výkon výpočetní techniky pro automatické porovnání inzerce.

„Začlenění takovéhoto počtu nově monitorovaných týdeníků může ovlivnit některá meziroční porovnání dat. Klientům proto doporučujeme, aby při tvorbě komparativních analýz brali přidání regionálních periodik v potaz a v případě potřeby tato data odfiltrovali,“ upozorňuje obchodní ředitel Admosphere Tomáš Hynčica.

 „Zlepšení našich dat nebude zcela jistě poslední,“ slibuje Karel Honzl: „Chceme našim klientům i nadále nabízet produkt největší možné kvality a na případné novinky nejen na tiskovém trhu budeme vždy reagovat.“

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.