Admosphere vylepšila technologii monitoringu televizní komerce

Společnost Admosphere v posledních měsících podnikla další kroky ke zvýšení kvality monitoringu reklamy, konkrétně technologie pro záchyt televizní komerce, která je klíčovou součástí monitoringu. Zlepšení poskytuje detailnější rozlišení obrazových mutací jednotlivých spotů a zajišťuje větší stabilitu systému. (TZ)

Společnost Admosphere, která se na českém trhu zabývá monitoringem reklamy, změnila dodavatele základní technologie pro záchyt reklamních sdělení ve videozáznamu – videomatchingu. Sofistikovanou metodu rozpoznávání obrazu Admosphere navíc nově kombinuje s technologií vlastní produkce – audiomatchingem, který slouží k rozlišení záznamů zvukových. Při vyhledávání televizní komerce se tak musí projevit shoda nejen v obrazovém, ale i zvukovém záznamu. Kombinovaná technologie je výhodná zejména v situacích, kdy je potřeba odlišit spoty se stejným obrazovým, ale rozdílným audiozáznamem.  „Televizní komerce na českém reklamním trhu představuje více než 40 % celkové ceníkové hodnoty, i z toho důvodu jsme se rozhodli provést další kroky ke zlepšení právě v této oblasti. Soustředíme se na to, abychom v monitoringu využívali vždy nejlepší dostupnou technologii a prováděli ho bezchybně i do nejmenších detailů,“ uvedl Karel Honzl, ředitel společnosti Admosphere.

Současně Admosphere posílila servery a vyměnila nahrávací technologii videí, tzv. TV Storage. Celý systém je díky tomu odolnější proti výpadku signálu od zdrojových TV distributorů (UPC, Radiokomunikace, Netbox, … ). „Záznamy televizního vysílání nahráváme současně z více zdrojů, znamená to, že náš systém není ohrožen případným výpadkem signálu od některého z distributorů,“ doplnil Karel Honzl.

Další novinku Admosphere teprve připravuje. Ve spolupráci se sesterskou společností Adwind Software chystá rozšíření software pro analýzu dat z monitoringu – Adwind Kite – o možnost zobrazit si přímo s daty i náhledy audio-vizuální podoby realizovaných reklam (kreativ).

Monitoringem reklamy denně protečou terabyty dat ze všech monitorovaných televizních stanic.  Prozatím v letošním roce od ledna do konce září 2014 Admosphere zaznamenala téměř 2,2 milionů televizních reklamních sdělení (spoty, teleshopping, sponzoring, product placement, sponzoring upoutávky, teleshoppingové bloky, edice), která představují 15 095 hodin videozáznamu. Od počátku monitoringu v roce 2010 je to bezmála 10,2 milionů televizních reklamních sdělení.

Monitoring reklamy v období od 1.1. do 30.9. 2014 zachytil více než 15 tisíc hodin televizní komerce.

Adwind Kite – integrované řešení pro analýzu peoplemetrových dat a dat z monitoringu reklamy.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.