Admosphere za rok zmonitoruje více než 11 milionů reklamních sdělení

Společnost Admosphere, která se na českém trhu zabývá monitoringem reklamy, provedla interní analýzu počtu monitorovaných reklamních sdělení. Od roku 2010, kdy Admosphere přišla se svým produktem na trh, se zvýšil počet ročně monitorovaných sdělení na více než 2,5 násobek. V roce 2013 společnost přešla na nezávislý monitoring rozhlasu a v roce 2014 pak zapojila rozsáhlý titul 5plus2, a to ve všech jeho 71 regionálních mutacích. Dnes Admosphere monitoruje víc než 11 milionů reklamních sdělení ročně. (TZ)

Počet reklamních sdělení (televizních či rozhlasových spotů, tiskových a online inzerátů a inzerátů v OOH médiích) monitorovaných ročně společností Admosphere vzrostl od roku 2010 na více než 2,5 násobek. Za rok 2010 společnost zmonitorovala necelých 4,5 milionu reklamních sdělení. Během roku 2013 už to ale bylo 11,4 milionu.

K významnému posunu došlo zejména během let 2012 a 2013. Za poslední dva roky přidala společnost Admosphere do monitoringu reklamy přibližně 100 tiskových titulů, 10 televizních stanic a do spolupráce zapojila i nové deklarátory OOH reklamy. Dalším významným rozšířením služby byl přechod na nezávislý monitoring rádií bez deklarací začátkem roku 2013. Kromě celonárodních kampaní tak bylo možné poprvé v historii zahrnout do monitoringu českého rádia i tzv. „odpojováky“, tedy regionální rozhlasové kampaně. Tímto přechodem se počet monitorovaných rozhlasových spotů navýšil na více než stonásobek.

Nejnovější změnou v monitoringu Admosphere je zařazení rozsáhlého týdeníku 5plus2, a to ve všech jeho 71 regionálních mutacích v únoru 2014. Proces zpracování týdeníku 5plus2 se v mnohém podobá Deníku vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, který je z důvodu velkého množství regionálních mutací pro zpracování monitoringu jeden z nejnáročnějších titulů.

„Po nezávislém monitoringu rozhlasu byla na trhu dlouhodobá poptávka. Nicméně kalkulace návratnosti nikdy nevycházely příliš pozitivně. Přesto jsme se v loňském roce rozhodli tuto investici udělat. Na potřeby mediálního trhu se snažíme neustále v rámci našich možností reagovat,“ uvedl ředitel společnosti Admosphere Karel Honzl. „S velkým nárůstem množství reklamních sdělení způsobeným spuštěním nezávislého monitoringu rozhlasu jsme počítali. Přesto nás při interní analýze počet více než 11 milionů zmonitorovaných reklamních sdělení za rok 2013 mile překvapil. Už nyní se těším na celkový součet za letošní rok, který díky přidání týdeníku 5plus2 opět naroste.“

Celkem v současnosti společnost Admosphere monitoruje více než 30 televizních stanic, přes 330 internetových serverů (rozsah dle projektu AdMonitoring), více než 460 tiskových titulů, přes 70 rozhlasových stanic a venkovní reklamu od více než 20 poskytovatelů OOH prostoru (outdoor, indoor, instore, kinoreklama, OOH TV).

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.