Mobilní platby jsou čím dál tím oblíbenější. Jak je používat bezpečně?

Stále více prodejců nabízí možnost platit za zboží a služby prostřednictvím mobilního telefonu. Mobilní platby realizované buď stržením ceny zboží z předplaceného kreditu, nebo zobrazením položky na měsíčním vyúčtování od mobilního operátora výrazně urychlují platby a zjednodušují nákupy. Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí bylo v loňském roce prostřednictvím mobilních plateb zaplaceno zboží nebo služby v souhrnném obratu 2,342 miliardy korun. (TZ)

Při provádění mobilních plateb je však třeba dbát zvýšené opatrnosti. Poskytovatelé služeb a prodejci zboží jsou nad rámec platných právních předpisů ČR povinni placení za své služby a zboží provádět v souladu s kodexy služeb, které vydává Asociace provozovatelů mobilních sítí. Přesto dochází k porušování těchto kodexů, což může mít pro zákazníky často nepříjemné důsledky.  Prezidentka Asociace Michaela Vrbová Renčínová tomu dodává: „Počet obchodníků nabízejících mobilní platby dnes přesahuje jistě deset tisíc prodejních míst, e-shopů, služeb, typů zboží, nebo například televizních programů. Bohužel není v silách Asociace všechny takto nabízené produkty z pohledu Kodexu průběžně kontrolovat. V řadě případů se tak o prohřešcích těchto obchodníků vůči Kodexu dozvídáme až z reakcí jejich zákazníků a proti nekalým praktikám takových obchodníků bojujeme prostřednictvím našich kodexů na ochranu zákazníků. Z tohoto důvodu apelujeme na všechny, aby se ke svému telefonu chovali stejně jako ke své peněžence či kreditní kartě, a pozorně studovali podmínky nabízených zboží a služeb, především pak podmínky týkající se úhrady a výše jejich ceny.“

Asociace provozuje internetovou stránku www.platmobilem.cz, kde mohou uživatelé mobilních plateb, a dalších služeb, jako např. Prémiových SMS či Audiotexových voláním, mj. získat kontakt na poskytovatele daného zboží či služeb, informace o různých způsobech mobilních plateb a jejich využití a v neposlední řadě i přehled zásad bezpečného placení s využitím svého mobilního telefonu – Plať mobilem.

Základní pravidla bezpečných mobilních plateb, která je dobrá nejen znát, ale i dodržovat, jsou:

  • Pokud si nejste na 100 % jisti službou, na kterou jste narazili, raději ji nevyužívejte = nekupujte si ji!

  • Nic není zadarmo. Pátrejte po tom, kolik dané zboží resp. služba stojí!

  • Voláte do televize či jiného média, na telefonní číslo se zvláštní sazbou? Nezapomeňte, že je hovor zpoplatněn stejně jako při volání na jakékoliv jiné telefonní číslo, a to již při spojení na dané telefonní číslo, ne až po přepojení do vysílání!

  • Pokud se jedná o službu předplatného, nezapomeňte jej zrušit, až přestanete službu využívat.

  • Nikdy nepředávejte třetí osobě PIN platby, který obdržíte v SMS!

  • Neplatíte-li vyúčtování za telefon, nepoužívejte služby pod značkou „Plať mobilem“ bez souhlasu toho, kdo vyúčtování platí!

  • Pokud Vám není 18 let, neobjednávejte si služby erotického charakteru, ani se nezapojujte do soutěží, kde je převzetí, nebo vyplacení výhry podmíněno plnoletostí!

  • Udržujte své telefonní číslo neveřejné, vyhnete se nechtěnému spamu!

O asociaci

Asociace působí na českém trhu od roku 2003. Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. Řádným členem APMS je také společnost Air Telecom a.s., provozovatel telekomunikační sítě CDMA a poskytovatel mobilních služeb v GSM síti AIR.