Úspěšné firmy zapojují své HR ředitele do strategických rozhodnutí

Rozvoj a udržení talentů, sdílení znalostí a  využití nových technologií. To jsou podle průzkumu IBM Csuite Study priority světových šéfů personálních oddělení. Zároveň se ukazuje, že finančně úspěšné podniky více vnímají personalisty jako strategické partnery důležité pro úspěch firmy. Ze všech členů topmanagementu totiž nejlépe chápou důležitost zaměstnanců pro budování vztahů se zákazníky. (TZ)

Praha, 5. června 2014 – Podle závěrů studie se dnešní společnosti chtějí zákazníkům více otevřít a postavit je do středu svých rozhodnutí. S trochou nadsázky by se dalo říct, že z velké čtyřky se stane velká pětka – šéfové firem vidí v zákaznících své příští strategické poradce. Informace od nich získané využijí podniky ke zlepšování svého fungování. Zákaznicky aktivovanou společnost tento princip zasáhne na všech úrovních organizace, a to včetně personalistiky – zaměstnanci jsou totiž nejdůležitějším pojítkem mezi firmou a jejími zákazníky. Proto šéfové personálních oddělení mohou v začleňování důrazu na zákazníky do firemní kultury sehrát klíčovou roli. Potřebu porozumět zákazníkům si HR ředitelé začínají sami uvědomovat – zatímco si dnes méně než třetina HR ředitelů myslí, že své zákazníky dobře zná, 78 % z nich chce v příštích letech klienty svých firem lépe poznat.

Podle HR manažerek a manžerů, kteří se zúčastnili studie IBM C-suite Study, bude v boji o loajalitu zákazníků zásadní schopnost zapojit, rozvíjet a identifikovat talenty. Důležitým úkolem je také podpora spolupráce a sdílení znalostí mezi zaměstnanci. V příštích třech letech ji jako prioritu vidí plných 92 % HR manažerů. Zákazník a díky tomu i firma budou profitovat, když poroste kvalita spolupráce mezi lidmi na všech úrovních provozu podniku. Personální oddělení by přitom mělo hrát klíčovou roli nejenom v interní komunikaci. „Šéfové HR si ze všech členů top managementu nejvíce uvědomují, že pro firmu jsou klíčoví právě lidé,“ říká Štěpán Lukeš, HR manažer IBM Česká republika.

Podobně jako do jiných oblastí se do personalistiky promítá rozvoj digitálních technologií. Personalisté proto v oboru očekávají dynamické změny, na které bude nutné reagovat. Průzkum IBM C-suite Study odhalil zajímavý detail. V podnicích řadících se mezi ty úspěšnější se personální ředitelé a ředitelky věnovali datové analýze a využívali získané informace ke své činnosti téměř dvakrát intenzivněji, než v těch méně úspěšných. Netýkalo se to jen rozvoje pracovních schopností zaměstnanců – náskok měli i v oblasti managementu talentů, náboru, motivace a výkonu. Současně si personální ředitelé stále více uvědomují potenciál sociálních sítí. Dvě třetiny z nich je plně využívají k náboru nových sil a další čtvrtina tuto metodu spouští. Personalisté by měli přitom ve využívání sociálních sítí jít příkladem: „Jak zaznělo v průzkumu – šéfové HR by měli být hvězdami interní sociální sítě,“ dodává Štěpán Lukeš.

VIP Open Forum

IBM svá zjištění z manažerského průzkumu sdílí v rámci otevřené diskusní platformy VIP Open Forum. Na setkání v úterý 3. června se zaměřila na personální manažery a výzvy, jimž budou v příštích třech až pěti letech čelit. Workshopu se mimo jiné zúčastnila Margareta Křížová, zakládající partnerka CEAG, Petr Šídlo, zakladatel a spolumajitel společnosti Direct People, Martin Šebek, zakladatel International Investments and Consultant Services BV a Štěpán Lukeš, HR manažer IBM.

Více informací o platformě a novinky ze setkání ředitelů najdete na webu platformy vipopenforum.cz. Sledujte také náš blog a hashtag #IBMVIP.

IBM Global C-Suite Study:

Global C-suite Study se v roce 2013 zúčastnilo přes 4 000 ředitelů a ředitelek v šesti klíčových manažerských pozicích. Svými odpověďmi do studie unikátně přispělo také 88 českých top manažerů a manažerek. První výsledky studie IBM představila v říjnu loňského roku, v letošním roce studie přináší detailní pohled ředitelek a ředitelů v jednotlivých rolích včetně jejich názoru na situaci v jejich odvětvích. Více o studii se dozvíte zde.