GFI Software: z cloudových služeb IT bezpečnosti nejvíce české podniky zajímá online zálohování dat

PRAHA – 10. června 2014 – Společnost GFI Software, přední poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky (SMB), oznámila, že podle jejího lokálního průzkumu provedeného v březnu 2014 mezi prodejními partnery společnosti GFI Česká republika a Slovensko mají zájemci o cloudové služby největší zájem o online zálohování dat. Za největší překážku rozšíření služeb podniky považují možnost zneužití dat mimo firmu, naopak kladně hodnotí možnost správy cloudových služeb ze strany jejich poskytovatelů. (TZ)

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že organizace zvažující přesun svého IT do cloudu dávají největší přednost službě online zálohování (35 % všech respondentů), následované monitoringem dostupnosti IT infrastruktury (32 %), filtrování elektronické pošty (27 %), archivací e-mailů (19 %), správou softwarových aktualizací (14 %) a řízením antiviru (11 %).

Za největší překážku nasazení cloudových služeb považují české podniky možnost zneužití dat, pokud nebudou „doma“ (75 %). K dalším se řadí obavy z nedostupnosti služeb či dat (výpadek internetu, poskytovatele služby apod. – 43 %) a pomalá dostupnost dat přes internet (24 %). Naopak, právní předpisy vyplývající z podnikání ve specifickém odvětví jsou překážkou pouze pro 11 % podniků.

„U mnoha podniků stále přetrvává mýtus, že data fyzicky uložená na podnikové infrastruktuře jsou ve větším bezpečí než data uložená v cloudu – přitom opak je pravdou,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Není velkým překvapením, že nejvíce podniků by preferovalo přesunout do cloudu online zálohování – na základě nejnovějších hrozeb typu Cryptolocker se o tuto službu, která podobné hrozby eliminuje, zajímá stále více zákazníků.“

S nárůstem počtu cloudových služeb také rostou požadavky zákazníků po správě jimi využívaných cloudových služeb. 56 % partnerů potvrdilo zájem o správu cloudových služeb ze strany zákazníků, přičemž 32 % ji poskytuje zdarma a 24 % účtuje dodatečné poplatky za administraci.

Společnost GFI Software letos uvedla na trh komponentu pro správu cloudových služeb v rámci řešení GFI MAX RemoteManagement, která dovoluje poskytovatelům řízených služeb (MSP) nabízet zákazníkům možnost využívat výhod cloudových služeb s maximální efektivitou. Komponenta App Control umožňuje spravovat uživatelské účty, poštovní schránky a licence na Microsoft Office 365 a Google Apps – vše z jednoho ovládacího panelu.

Další informace o cloudových službách GFI nalznetena http://www.gfi.cz/it-managed-services-software/, www.gfimax.com/remote-management/app-control či www.gficloud.com.

O GFI Česká republika a Slovensko

GFI je na českém a slovenském trhu zastoupena pobočkou GFI Česká republika a Slovensko se sídlem v Hradci Králové, jež dodává produkty a řešení GFI prostřednictvím rozsáhlé sítě svých autorizovaných prodejců. Vedle nabídky on-premise řešení koncovým zákazníkům dodává také infrastrukturu poskytovatelům řízených služeb umožňující zvýšit jejich obrat a koncovým zákazníkům využívat výhod cloudových řešení. GFI Česká republika a Slovensko poskytuje také servisní služby a služby technické podpory. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.cz.

O GFI

GFI Software je předním softwarovým vývojářem. Malým a středním podnikům nabízí jednotný zdroj řešení pro oblast webové a emailové bezpečnosti, archivace, zálohování a faxování, síťového a bezpečnostního softwaru i hostovaných technologií. Produkty GFI jsou dostupné formou softwaru, v rámci cloud architektury (model SaaS) nebo jako hybridní řešení nabízející to nejlepší z obou těchto modelů. Díky technologiím s řadou ocenění, vstřícné cenové politice a silnému zaměření na požadavky SMB sektoru uspokojuje GFI potřeby produktivity a kontinuity vyžadované podniky po celém světě. Společnost má pobočky v USA, Velké Británii (Londýn a Dundee), Rakousku, České republice, Austrálii, Filipínách, na Maltě a dalších částech světa, které se starají o stovky tisíc instalací. Obchodní model společnosti GFI je postaven na nepřímém prodeji přes partnerský kanál čítající celosvětově tisíce partnerů. Společnost je také Microsoft Gold Certified Partnerem. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.com.