EURid pro zabezpečení dat využívá řídicí normu ISO/IEC 27001

Rok 2013 byl pro IT specialisty z hlediska zajištění bezpečnosti informací klíčový. Byl to rok, kdy byli správci domén nejvyšší úrovně v nebývalém rozsahu, a občas i úspěšně, napadáni hackery. Projevilo se, že i ta nejmenší zranitelnost v počítačové síti může být a bývá zneužita k šíření různých politických zpráv, které mají upoutat pozornost mezinárodní veřejnosti. Z toho je snadné vyvodit, že samotná technologie již nestačí k tomu, aby nás ochránila před počítačovou kriminalitou a digitální válkou. (TZ)

K zajištění standardu bezpečnosti informací je ale možné využít řídicí normu ISO/IEC 27001, která je navržena s cílem pomoci organizacím zabezpečit data, a snížit tak svou zranitelnost vůči kybernetickým útokům.

Externí auditoři se prostřednictvím neustálých cyklů, které vedou ke zdokonalování a certifikaci procesů, snaží získat důkaz o tom, že existence normy ISO/IEC 27001 je efektivní a skutečně zlepšuje bezpečnost informací.

Získání certifikace je náročný proces, neboť vyžaduje splnění určitých standardů bezpečnosti informací a změnu způsobu zacházení s daty. Avšak udržení této certifikace je stejně náročné, neboť vyžaduje neustálý rozvoj a vylepšování standardů bezpečnosti a také nastavování cílů, které je stále obtížnější plnit.

Organizace EURid věří, že bezpečnost informací je základním stavebním prvkem našeho podnikání. Abychom s bezpečností informací zacházeli systémově, a to v našich technických činnostech i obchodních procesech, rozhodli jsme se řídit se standardem bezpečnosti ISO/IEC 27001.

Možná to nebude zázračná zbraň – žádná zázračná zbraň zřejmě nebude nikdy existovat – ale věříme, že společně s technologií to je nejlepší způsob, jak pro držitele doménového jména .eu
a uživatele internetu chránit doménu nejvyšší úrovně .eu.

Dirk Jumpertz

bezpečnostní manažer

EURid, správce domény nejvyšší úrovně .eu

EURId:

EURid je správcem národní domény nejvyšší úrovně .eu. Doménou nejvyšší úrovně se rozumí ta část webové nebo emailové adresy, která je za poslední tečkou. Příkladem jiných národních domén nejvyšší úrovně je německá .de, belgická .be nebo francouzská .fr. Celkem existují více než tři miliony zaregistrovaných doménových jmen .eu. EURid je správcem, který provozuje .eu formou návrhů, implementace a údržby databáze a technické infrastruktury potřebné k tomu, aby .eu byla v internetu přítomna.