Účet za soukromé surfování v pracovní době: 31 400 korun ročně za zaměstnance

PRAHA, 25. června 2014 – Čeští zaměstnanci zneužívají počítače k zábavě a soukromým aktivitám v meziročním srovnání o 2 % více. „Vzestup o jednu minutu na 50 minut denně znamená první přerušení poklesu, který začal v roce 2008 s nástupem ekonomické krize. Firmy se tehdy začaly více zajímat o pracovní návyky zaměstnanců a začaly nasazovat monitorovací nástroje. V současnosti se soukromé aktivity přesunuly z počítačů na mobilní zařízení,“ říká Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion. Společnost truconneXion, jež vyvíjí a prodává software AuditPro pro sledování firemní výpočetní techniky, zveřejňuje míru zneužívání pracovního času pravidelně již pátý rok po sobě na základě analýzy dvou set společností působících v ČR. Měření se zaměřuje na administrativní profese, tedy tam, kde je výpočetní technika každodenním pracovním nástrojem. (TZ)

Kde více, než ve firmách by mělo platit, že čas jsou peníze. Převedeno do průměrné hrubé měsíční mzdy jednoho zaměstnance v roce 2013, zaměstnavatel za vyřizování jeho soukromých záležitostí z firemního počítače denně tratil 124,7 Kč: „Za měsíc to v průměru představuje 2 618 Kč a za celý loňský rok 31 424 Kč. Tyto částky vynaložily firmy na mzdových prostředcích, aniž by byly podloženy reálnou prací. Ročně je tato částka tedy o více než 6 000 Kč vyšší, než byl v loňském roce průměrný měsíční plat v České republice,“ shrnuje závěry analýzy Martin Hnízdil. Obdobná situace platí jak v podnikatelském, tak nepodnikatelském sektoru, kde je vliv průměrného příjmu nižšího o 3,2 % kompenzován větší mírou zneužívání.

Pevná pracovní doba se nedrží, stále více lidí pracuje po večerech z domova

Zaměstnavatelé považují dohled nad aktivitami zaměstnanců na firemních počítačích za rozumný a motivační. „Pro pracovní výkon většiny zaměstnanců je totiž důležité vědět, že jejich pracovní čas je pod kontrolou a že si nemohou dělat, co je napadne. Pravidelný monitoring pracovní výkon zvýší v průměru o 28 procent. Zamezuje excesům typu hodinového surfování či hraní her,“ dodává Martin Hnízdil ze společnosti truconneXion. „Naprostá většina zaměstnavatelů se shodne, že 20 minut denně je pro uvolnění a nabrání sil tolerováno. U kreativních profesí to může být i výrazně víc. Každý potřebuje nějaký čas pro sebe, například kvůli kontrole soukromého mailu, vyřízení soukromých záležitostí či odreagování se na zpravodajském portálu,“ dodává psycholog Michal Walter.

Čas na relaxaci ovšem nesmí být na úkor odevzdané práce. „Důsledkem nekompromisního tlaku na efektivitu je prodlužování pracovní doby. Řada zaměstnanců tak dohání své resty v pozdním odpoledni či si nosí práci domů. Pracovní den se tak ve firmách zaměřených na výkon prodlužuje,“ vysvětluje Martin Hnízdil z truconneXion a dodává: „Z naší analýzy v roce 2013 vyplynulo, že příležitostná práce po 18.00 se týká každé druhé firmy. Po dalším půl roce jsme ale svědky, že tento podíl konstantně roste. Aktuálně se to týká 53 % firem ve sledovaném segmentu.“

Chytrý mobil je pro pracovní relax zneužíván stále častěji

Z analýzy společnosti truconneXion vyplývá, že míru zneužití pracovního času v blízké budoucnosti nečekají skokové změny, spíše bude stagnovat. „Největším rizikem budou pro firmy chytré telefony a tablety, které často nahrazují počítače a nejsou zpravidla monitorovány,“ uvádí Martin Hnízdil.

S mobilními zařízeními lze totiž snadno komunikovat na sociálních sítích, sledovat soukromé e-maily, využívat online komunikátory typu Skype, prohlížet zpravodajské servery a multimédia, nakupovat online a hrát hry, což je šest nejčastějších aktivit mrhání pracovního času zaměstnanců na internetu. „Monitoring mobilních zařízení proto ve firmách nasazuje stále vší počet firem, meziročně jsme zaznamenali přibližně 15procentní nárůst,“ uzavírá Martin Hnizdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion.

O společnosti truconneXion – www.txn.cz

Společnost truconneXion, a. s., poskytuje déle než šestnáct let profesionální IT služby společnostem z nejrůznějších sektorů. Společnost je od svého vzniku koncipována jako moderní organizace, která se dokáže velmi pružně přizpůsobit specifikům trhu a dynamice vývoje informačních technologií.

O produktu AuditPro – www.auditpro.cz

AuditPro je původní český nástroj pro správu licencí a evidenci počítačů. Umožňuje ve velmi krátké době zavést efektivní správu softwaru, hardwaru i veškerého ostatního majetku tak, aby probíhala s minimálním úsilím a maximálně šetřila prostředky firem. Přináší rovněž unikátní informace o skutečném využití používaných IT zařízení a softwarových aplikací konkrétním uživatelem.

Díky nástroji AuditPro obdržela technologická společnost truconneXion prestižní ocenění Partner roku 2010 pro střední a východní Evropu v kategorii Software Asset Management (SAM) od společnosti Microsoft.