Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2014

Praha, 18. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na poskytovatele veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby na roky 2015 až 2017. Přihlásit se do tohoto řízení je možné do 18. srpna 2014. (TZ)

Záměrem ČTÚ je, aby žádná menší obec do pěti tisíc obyvatel ani v příštích třech letech nezůstala bez spojení. Veřejný telefonní automat tak v rámci univerzální služby bude muset být příští rok stejně jako letos v každé obci o velikosti do dvou tisíc obyvatel. V následujících letech bude možné tuto povinnost ve větších obcích (nad 1500, resp. 1000 obyvatel) nahradit dostatečně silným pokrytím signálem GSM alespoň dvou operátorů.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu uložit povinnosti O2 Czech republic a.s., jako podniku s významnou tržní silou, na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě). Předmětem návrhu je uložit povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů a povinnost umožnit volbu a předvolbu operátora.

Dále Rada ČTÚ projednala Měsíční monitorovací zprávu ČTÚ č. 6/2014 a souhlasila s jejím zveřejněním.