APMS má nového prezidenta

Prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) byl k 1. srpnu 2014 jmenován Jiří Šuchman. (TZ)

Jiří Šuchman vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po praxi ve společnostech zahraničního obchodu působil od roku 1992 nepřetržitě v telekomunikacích. Během této doby zastával manažerské pozice ve společnostech SPT Telecom, France Télécom, Aliatel a T-Mobile Czech Republic, kde byl v letech 1999 až 2008 zodpovědný za regulaci a veřejné vztahy. V letech 2008 až 2011 zastával funkci ředitele vnějších vztahů ve společnosti Telefónica Czech Republic. Od roku 2011 působí jako konzultant v oblasti public affairs, regulace a vnějších vztahů.

Jeho úkolem bude reprezentovat asociaci sdružující zástupce mobilního průmyslu a pracovat na posílení spolupráce asociace s klíčovými partnery a veřejnými institucemi.

APMS působí na českém trhu od roku 2003. Svou činností přispívá k vytváření optimálních podmínek pro rozvoj mobilních sítí a služeb v České republice. Jejím základním cílem je podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice, založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí, společnosti O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic. Řádným členem APMS je od roku 2013 také společnost Air Telecom.