IDC průzkum: investice do IT významně pomohou výrobním podnikům v ČR obstát v rostoucí konkurenci

Praha, 20. srpna, 2014 – Zvyšující se konkurence a boj o udržení zákazníků jsou dvě nejčastěji zmiňované odpovědi respondentů ze sektoru výrobních společností v ČR. Výrobní podniky budou proto v následujících 3-4 letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů. Zhruba jedna třetina podniků plánuje na trzích prosadit především inovací výrobků nebo služeb. Rovněž snižování nákladů či zvyšování produktivity zůstane do budoucna mezi prioritami výrobních podniků v České republice; aktuálně však o něco nižší, protože mnoho podniků procesem zeštíhlení a zefektivnění prošlo během několika posledních, ekonomicky hubenějších let. (TZ)

Celé znění tiskové zprávy k dispozici zde.

IDC je jedna z nejvýznamnějších světových analytických a poradenských společností. Poskytuje průzkumy a analýzy trhu, předpovídá vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a pořádá odborné konference. Ve svých studiích IDC zkoumá trhy IT, hodnotí postavení jednotlivých hráčů, posuzuje obecné ekonomické i společenské faktory a interpretuje obecné trendy. Na základě výsledků podrobných analýz poskytuje praktická doporučení pro investiční rozhodování, strategické plánování, obchodní strategie, volbu technologií a marketingové aktivity.