InterSystems HealthShare základem regionálního rejstříku pacientů v anglickém Leedsu

PRAHA, Česká republika, 25. srpna 2014 – Společnost InterSystems, celosvětový lídr v softwaru pro propojenou péči, oznámila, že sdružení univerzitních nemocnic v anglickém městě Leeds (Leeds Teaching Hospitals NHS Trust) používá InterSystems HealthShare® pro zabezpečení kvality specializované péče. HealthShare je platforma pro zdravotnickou informatiku, která zajišťuje strategickou interoperabilitu a aktivní analýzu informací v nemocniční síti a v místních, regionálních či celostátních sítích. (TZ)

Cílem sdružení je dosáhnout co nejvyšší kvality specializované a integrované péče. To předpokládá zejména bezpečnou výměnu údajů o pacientech v rámci celého regionu pomocí integrovaného, interoperabilního systému elektronické zdravotní dokumentace pacientů. Sdružení proto vytvořilo integrovaný systém elektronických zdravotních záznamů (integrated digital care record, IDCR), pro nějž má zásadní význam tzv. regionální rejstřík pacientů (regional master pacient index, RPMI).

Nemocniční sdružení Leeds Teaching Hospitals NHS Trust pokrývá velkou část hrabství Yorkshire a je tedy jedním z největších sdružení NHS v zemi. Má přibližně 2500 nemocničních lůžek a další kapacity akutní a jednodenní péče. V šesti zařízeních zaměstnává celkem 14 000 osob a ročně poskytne péči více než jednomu milionu pacientů. Špičkoví lékaři tohoto významného sdružení univerzitních nemocnic mají přístup k řadě nejmodernějších technologií, takže co do úspěšnosti léčby patří sdružení k nejlepším v Anglii.

Platforma HealthShare, která je klíčovou složkou celkové IT strategie projektu, používá mezinárodně uznávané standardy a má otevřenou architekturu. RMPI využívá komponentu Patient Index v HealthShare umožňující jednoznačně identifikovat pacienty z různých zdravotnických aplikací a pracovišť v celém regionu. Na regionální úrovni sdružení rovněž používá funkci Spine Mini Services v HealthShare pro přístup k demografickým informacím umístěným v celostátním registru.

Integrovaný systém elektronických zdravotních záznamů (IDCR) obsahuje v současné době 1,3 milionu demografických údajů o pacientech a v blízké budoucnosti by měl tento počet dosáhnout 5 milionů. RMPI bude sloužit k tomu, aby sdružení mohlo soustavně zlepšovat kvalitu údajů o pacientech a zdokonalovat řízení léčebných procesů ve všech svých propojených systémech, včetně systémů pro nefrologii a onkologii. RMPI přináší výhody i pacientům, kteří nemusejí údaje zadávat opakovaně, takže se ušetří čas, nedochází k chybám způsobeným duplicitními záznamy a klesá riziko nežádoucích účinků léčby.

„Funkce HealthShare a partnerský přístup InterSystems jsou pro úspěch naší koncepce zdravotnické informatiky velmi důležité. Ačkoli naše základní projekty zatím využívají jen zlomek funkcí HealthShare, můžeme je postupně rozšiřovat a přidávat další funkce pro specializovanou a integrovanou péči, abychom dokázali reagovat na měnící se potřeby našich pacientů,“ říká Eileen Jessop, zástupkyně ředitele v Leeds Teaching Hospitals NHS Trust.

„Sdružení univerzitních nemocnic v Leedsu se rozhodlo pro koncepci strategické interoperability, z níž budou mít prospěch jak pacienti, tak i lékaři. Společnost InterSystems má radost, že si sdružení vybralo právě platformu HealthShare, aby mu pomohla poskytovat lepší a lépe propojenou péči s nižšími náklady,“ uzavírá Steve Garrington, viceprezident pro mezinárodní aktivity společnosti InterSystems.

O sdružení Leeds Teaching Hospital NHS Trust

Leeds Teaching Hospitals je jedním z největších sdružení (trustů) NHS ve Velké Británii. Poskytuje širokou škálu všeobecné a specializované nemocniční péče a dosahuje vynikajících léčebných výsledků. Těší se mezinárodnímu renomé pro vysokou kvalitu specializované péče, výzkumu a pedagogické činnosti. Sdružení pokrývá velkou část hrabství Yorkshire, má přibližně 2500 nemocničních lůžek a další kapacity akutní a jednodenní péče. V šesti zařízeních zaměstnává celkem 14 000 osob a ročně poskytne péči více než jednomu milionu pacientů. Jeho rozpočet činí 789 milionů liber ročně.

O společnosti InterSystems

Společnost InterSystems vyvíjí pokročilé softwarové technologie umožňující vytvářet průlomová řešení. Tradičně poskytuje špičkové produkty a soustřeďuje se na úspěch svých klientů. Platformy InterSystems pro správu dat, strategickou interoperabilitu a analytiku jsou používány ve zdravotnictví, finančnictví, státní správě a v řadě dalších odvětví. Ve vybraných zemích InterSystems nabízí též unifikované aplikace pro zdravotnictví, které fungují na klíčových technologiích této firmy a které přispívají k realizaci propojeného zdravotnictví. Společnost InterSystems je soukromá společnost založená v roce 1978. Sídlí v Cambridge v americkém státě Massachusetts. InterSystems a její mezinárodní pobočky poskytují nepřetržitou podporu milionům lidí ve více než stovce zemí, kteří používají její produkty a služby jejích aplikačních partnerů. Více informací najdete na InterSystems.com.