Pozice APMS k využití pásma 700 MHz

Členové APMS vítají zprávu pana Pascala Lamyho, předsedajícího pracovní skupině na vysoké úrovni, která byla zřízena Evropskou komisí a zabývala se budoucím využitím pásma UHF, a jeho doporučení o uvolnění pásma 700 MHz pro vysokorychlostní mobilní datové služby na úrovni EU kolem r. 2020. Současně členové APMS upozorňují na skutečnost, že důležitým předpokladem uvolnění pásma 700 MHz je příprava co nejhladšího přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2.