COMPAS automatizace posiluje péči o zákazníky nasazením nového CRM

Brno, 23. září 2014 – Společnost COMPAS automatizace, která dodává řešení průmyslové automatizace a výrobní informační systémy MES, výrazně zvyšuje kvalitu péče o své zákazníky nasazením nového CRM systému. Zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM nasazené společností CCV Informační systémy. (TZ)

Česká společnost COMPAS automatizace podporuje s pomocí CRM (Customer Relationship Management) systému veškeré obchodní procesy a marketingové aktivity s cílem kvalitněji a efektivněji komunikovat se svými zákazníky. Při výběru byla důležitým kritériem také schopnost integrace CRM se systémem pro řízení dokumentů (DMS), systémem pro řízení zakázek společnosti a s telefonní ústřednou. Proto zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM ve verzi 2013.

Užitečná integrace s telefonní ústřednou

Celá společnost využívá ke komunikaci se zákazníky telefonní ústřednu. Specifikem projektu proto byla integrace s ústřednou tak, aby CRM systém zajišťoval propojení informací a na základě dat ze CRM zobrazoval uživatelům přímo na obrazovku, kdo volá. Uživatelé pak mají možnost zadat informace o příchozích i odchozích hovorech, které se uloží zase přímo do CRM. Rovnou z dat CRM také vyhledávají, komu je třeba volat. Komunikace se zákazníky je tak rychlá, přehledná a dohledatelná, bez jakékoli duplicity zadávání dat.

Zatímco marketingový proces byl nově připraven s nasazením systému, obchodní proces zůstal stejný. V CRM je veden od evidence příležitostí, přes instalaci zařízení u zákazníka až po ukončení samotné realizace. Vedení firmy tak získalo dobrý přehled nad vývojem zakázek. Zajímavostí z hlediska marketingových procesů je třeba využití funkce integrovaných map pro jednoduchou automatizaci identifikace potenciálních zájemců s pomocí označení budov z leteckých snímků.

Výhody pro všechny strany

Přínosy projektu byly definovány už na začátku projektu. Pro vedení společnosti je důležitým přínosem nejen kontrola nad veškerou operativní komunikací se zákazníky z různých úrovní vedení projektů, ale například i efektivnější rozhodovací procesy pro další zlepšování péče o zákazníky. Z pohledu uživatelů CRM je přínosem zlepšení otevřené informovanosti o všech zákaznících, eliminace vedení duplicitních informací, snadnější zastupitelnost jednotlivých pracovníků a také výrazně efektivnější sdílení informací mezi pracovníky. Systém posílil bezpečnost vedení zákaznických informací. V neposlední řadě je pak přínosem schopnost systému auditovat a vyhodnocovat veškeré probíhající procesy.

 

„Projekt probíhal v úzké spolupráci realizačního týmu a uživatelů na naší straně. Díky tomu jsme měli možnost rovnou ovlivňovat probíhající vývoj. Systém je tak po ukončení realizace uživatelsky přívětivý a přizpůsobený k efektivnímu využívání,“ říká Vlastimil Braun, jednatel společnosti COMPAS automatizace a dodává: „Nasazení CRM nám umožňuje lépe budovat a řídit vztah s našimi zákazníky, koordinovaně komunikovat, znát jejich priority a udržovat individuální přístup, což bylo před nasazením nového systému, i přes naši maximální snahu, jen těžko realizovatelné.  Navíc nyní rovněž můžeme lépe plánovat, a to nejen v oblasti zákaznických projektů.“

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s dalšími pobočkami v Opavě (divize CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckém Novém Meste (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji logistických řešení, implementaci WMS systémů (CCV Řízený sklad) a podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics). Specializuje se na řešení pro elektronickou fakturaci, důvěryhodnou archivaci, elektronickou výměnu dat EDI (konsolidační centrum Orion) a bezpapírový oběh obchodních dokladů. Dále vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu.

COMPAS automatizace byla založena v roce 1990. Je přední českou inženýrsko-dodavatelskou společností pro automatizaci výrobních technologií (technologických procesů, strojů, linek a zařízení) a výrobních informačních systémů (MES). Specializuje se na odvětví zpracovatelského průmyslu (potravinářství, farmacie a kosmetika, chemie a sklářství) a strojírenství (především výroba automobilů). V oboru průmyslové automatizace nabízí kompletní řešení elektrozařízení, řídicích systémů, čidel a akčních členů od analýzy přes projekt, dodávku, montáž a zprovoznění. V oboru výrobních informačních systémů (MES) nabízí dodávky řešení, SW modulů a funkcí dle ISA S95 pro operativní řízení, sledování výroby (Traceability), řízení šaržových výrob dle ISA S88, sběr technologických dat a informací a jejich poskytování uživatelům.